Horní Suchá

Oficiální stránky obce


35. výročí založení ženského pěveckého sboru "Šárka"

V pátek 19. května 2006 oslavil sbor své půlkulaté výročí v sále Dělnického domu v Horní Suché.

Slavnostní koncert byl rozdělen na 3 části: první část dirigovala paní Anna Šiková, druhou paní Dagmar Zineckerová a poslední část vedla paní Dagmar Heroutová.
O hudební doprovod se postaraly paní Božena Fišerová (klavír) a pan Jaroslav Holeš (kytara).

Zaplněný sál ocenil vystoupení mohutným potleskem a vřelými gratulacemi. Jako první gratuloval dirigentkám i celému sboru patron této akce - Ing. Jan Lipner - starosta obce.