Horní Suchá

Oficiální stránky obce


FITE a.s.

Představení společnosti

V současné době má FITE a.s. cca 90 zaměstnanců a podniká ve třech základních oborech činnosti:

Báňské technologie - vývoj, konstrukce, výroba, servis a prodej báňských technologií, včetně výroby závěsných důlních lokomotiv
Ekologie – ekoinženýring - systémy nakládání s odpady, pořádání ekologických konferencí a výstav, poradenská činnost v oblasti ekologie, energetiky a báňské činnosti, výzkum a vývoj v oblasti nakládání s odpady
Oblast obchodu a služeb - pronájem nebytových prostor, provoz F-clubu, skladování, prodej a doprava průmyslových trhavin.