Horní Suchá

Oficiální stránky obce


Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz
 

Kalendář svozu odpadů

 

Kalendář svozu odpadů 2018
       

Kalendář svozů odpadů na 1. čtvrtletí 2018 ke stažení zde.

Kalendář svozů odpadů na 2. čtvrtletí 2018 ke stažení zde.

Kalendář svozů odpadů na 3. čtvrtletí 2018 ke stažení zde.

Kalendář svozů odpadů na 4. čtvrtletí 2018 ke stažení zde.


Změny termínů svozu vytříděných odpadů
          
Koncem loňského roku byly do všech domácností, prostřednictvím České pošty, a.s., doručeny kalendáře Obce Horní Suchá na rok 2018. Součástí kalendáře je rovněž informace o svozu odpadů v roce 2018. Vzhledem k tomu, že došlo ke změnám v termínech svozu vytříděných složek komunálního odpadu, žádáme všechny občany, aby se seznámili s novými termíny na uvedené stránce kalendáře. Jsou tam rovněž uvedeny vždy dva dny u svozu plastů a papírů. Pro upřesnění uvádíme, že v pondělí budou sváženy vždy rodinné domky a v úterý bytové domy. Tento stav může být změněn např. z důvodu poruchy svozového vozidla. K těmto změnám bylo přistoupeno z důvodu navýšení množství tříděného odpadů a z důvodu sjednocení svozu vytříděných položek se sousedními obcemi, což přispěje k větší operativností svozu vytříděných složek odpadu. V případě, že jste neobdrželi kalendář, je možné si ho vyzvednout přímo na Obecním úřadě v Horní Suchá. Případné dotazy Vám zodpovíme na níže uvedeném telefonním čísle.

Věra Kývalová, tel. 596 420 170, kyvalova@hornisucha.cz

Kalendář svozů odpadů rok 2017

 

 Svoz směsných komunálních odpadů -  z popelnic a nádob

(pondělí)


Svoz  plastů -  žluté nádoby a pytle

Svoz papíru  - modré nádoby a pytle


Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů - hnědé nádoby a černé pytle
Svoz skleněných odpadů - zelené nádoby a pytle
Leden 2., 9., 16., 23., 30. 2. (pondělí) 9. (pondělí) 27. (pátek) 16. (pondělí)
Únor 6., 13., 20., 27. 6. (pondělí) 13. (pondělí) 24. (pátek) 20. (pondělí)
Březen 6., 13., 20., 27.  6. (pondělí) 13. (pondělí) 31. (pátek) 20. (pondělí)
Duben 3., 10. , 18.(Út), 24. 3. (pondělí) 10. (pondělí) 7., 14., 22. (So), 28.  18. (úterý)
Květen 1., 8., 15., 22., 29. 1. (pondělí) 8. (pondělí)  5., 12., 19., 26. (pátek) 15. (pondělí)
Červen 5., 12., 19., 26. 5. (pondělí) 12. (pondělí) 2., 9., 16., 23., 30. 19. (pondělí)
Červenec 3., 10. 17., 24., 31. 3. (pondělí) 10. (pondělí) 7.,  14., 21., 28.  17. (pondělí)
Srpen  7., 14., 21., 28. 7. (pondělí) 14. (pondělí)  4., 11., 18., 25. (pátek) 21. (pondělí)
Září  4., 11., 18., 25. 4. (pondělí) 11. (pondělí) 1., 8., 15., 22., 29.   18. (pondělí)
Říjen 2., 9., 16., 23., 30. 2. (pondělí) 9. (pondělí)  6., 13., 20., 27.  16. (pondělí)
Listopad 6., 13., 20., 27. 6. (pondělí) 13. (pondělí) 3., 10., 17., 24.   20. (pondělí)
Prosinec 4., 11., 18., 26. 4. (pondělí) 11. (pondělí) 22. (pátek) 18. (pondělí)

 * červeně vyznačené datumy platí pro svoz směsného komunálního odpadu od rodinných a finských domkůPytle na vytříděné složky z komunálního odpadu si můžete vyzvednout vždy v úřední dny na OÚ. Případné dotazy týkající se odpadového hospodářství vám zodpovíme na tel. 596 420 170. Svoz pytlů začíná v 6:30 hodin. Proto je nutné pytle vystavit před tímto termínem. 


Sběrný dvůr provozní doba:

(ul. Chrost)

tel.: 739 034 547 

 

zimní období

1.11. - 31.3.

letní období

1.4. - 31. 10.

pondělí zavřeno zavřeno
úterý 9.00 - 17.00 9.30 - 17.30
středa 9.00 - 17.00 9.30 - 17.30
čtvrtek 9.00 - 17.00 9.30 - 17.30
pátek 9.00 - 17.00 9.30 - 17.30
sobota 9.00 - 17.00 9.30 - 17.30
neděle 9.00 - 16.00 9.30 - 16.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 12. a státem uznané svátky - zavřeno


 

 

Umístění dvou nových červených kontejnerů na zpětný odběr elektrospotřebičů v Horní Suché.

Během měsíců července a srpna 2011 uzavřela Obec Horní Suchá smlouvy s provozovateli kolektivních systémů zabývajícími se zpětným odběrem, odděleným sběrem, zpracováním, využitím a odstraněním elektrozařízení. Jedná se o společnosti: Asekol s.r.o., Elekolamp s.r.o. a Elektrowin a.s. Smlouvy byly uzavřeny s cílem rozvíjet a provozovat systém zpětného odběru použitých elektrozařízení. Místem zpětného odběru byl až doposud jen sběrný dvůr, který provozuje společnost Depos Horní Suchá, a.s. na ul. Chrost v Horní Suché. Do sběrného dvora můžou občané odevzdat nepotřebné domácí elektrické spotřebiče a osvětlovací zařízení. Obsluha sběrného dvoru bude do systému zpětného odběru odebírat pouze kompletní výrobek. Ostatní nekompletní výrobky je možné rovněž odevzdat na sběrném dvoře, tyto výrobky však skončí na skládce odpadů a nedostanou se zpět do výroby.


Od konce měsíce prosince 2012 je možné drobné kompletní elektrospotřebiče odkládat do nových červených kontejnerů, které dodala do obce společnost Asekol, s.r.o. Jeden kontejner byl umístěn na ul. Dr. Glazera u čp. 1230 na sídlišti „Chrost“ u křižovatky ul. Lokalitní a Dr. Glazera a druhý na ul. Vnitřní (finské domky u hřbitova) v místě zatáčky.
Výhodou těchto nádob je přístupnost čtyřiadvacet hodin denně. Nové kontejnery mají oddělenou část pro vybité baterie, které se vhazují dovnitř jiným otvorem. Z elektrospotřebičů je možné odkládat do nádob všechny, které se vejdou do horního bubnu. Ten má rozměry třicet krát padesát centimetrů, jedná se zejména o kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, telefony, elektrohračky, konvice, fény, kulmy, mlýnky atd.
DO NÁDOB NENÍ MOŽNÉ ODKLÁDAT ZÁŘIVKY, OBRAZOVKY a LCD MONITORY.

Odvoz červených nádob bude zajišťovat společnost Asekol s.r.o.

Povinnost takto shromažďovat vysloužilé elektrické spotřebiče řeší zákon o odpadech. Občané mají povinnost tento systém dodržovat a tím přispívat k zlepšení životního prostředí. Jedním z důvodu proč třídit tyto výrobky je skutečnost, že větší část součástí těchto zařízení se vrací zpět do výrobního procesu. Pro další informace je možné volat na Obecní úřad Horní Suchá tel. 596 420 170.


Likvidace pneumatik 

Dne 14. 4. 2016 získala, od Ministerstva životního prostředí ČR, nezisková společnost s ručeným omezeným ELT Management Company Czech Republic oprávnění k provozování kolektivního systému, který firmám umožňuje plnění povinností zpětného odběru pneumatik v České republice. Aktuální sběrná místa zpětného odběru pneumatik jsou zveřejněná na webových stránkách – www.eltma.cz.
Výrobci a dovozci pneumatik zajišťují zpětný odběr pneumatik na tzv. místech zpětného odběru. Tato místa provozují za součinnosti svých smluvních partnerů, většinou v prodejnách pneumatik, automobilů a v pneuservisech.
Poslední prodejci při prodeji informují konečné uživatele o způsobu zajištění zpětného odběru, jinak jsou povinni použité pneumatiky sami odebírat (i bez dohody s některým z výrobců o vyvezení pneumatik k recyklaci).
Požadavky na zpětný odběr pneumatik stanovuje zejména zákon o odpadech v § 38. Na místech zpětného odběru zajišťují povinné osoby zpětný odběr použitých pneumatik od konečných uživatelů
-        bez podmínky koupě nových výrobků/služeb,
-        bezplatně,
-        bez ohledu na značku pneumatik.
Poskytujeme Vám tyto informace, aby nedocházelo k soustřeďování pneumatik na sběrném dvoře na náklady obce.
 
Věra Kývalová, tel. 596 420 170, kyvalova@seznam.cz 

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz