Horní Suchá

Oficiální stránky obce


Výroční členská schůze Klubu hornických důchodců

Ve čtvrtek 16. března 2006 se ve velkém sále Dělnického domu sešli členové Klubu hornických důchodců Dolu František na své výroční schůzi.

Výbor připravil bohatý program, jehož stěžejním bodem byla volba nového předsedy. Dlouhodobě tuto funkci vykonával Jan Bardoň. Na této schůzi byl členy, kteří sál zcela zaplnili, zvolen do čela KHD Roman Konopka.

Mezi hosty byl i místostarosta Josef Žerdík.