Horní Suchá

Oficiální stránky obcesobota 03.06.2023, 8 °CRychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 227/4
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz
 

100. výročí sborového zpěvu v Horní Suché

Zpíváme už 100 let…

Sobotní odpoledne 13. dubna bylo protkáno tóny písní sborů, které se zúčastnily 100. výročí sborového zpěvu v Horní Suché.
Pod patronací starosty obce Ing. Jana Lipnera připravil výbor MS PZKO a sbor SUCHA velkou kulturní akci připomínající bohatou historii sborového zpěvu, jehož kořeny v naší obci sahají až do poloviny 19. století.
V plně obsazeném sále Dělnického domu se na pódiu postupně vystřídalo šest sborů včetně dětí z mateřské školy a základní školy s polským jazykem vyučovacím, celkem 150 účinkujících.
Ústředním bodem programu byl velmi bohatý repertoár sboru SUCHA, který dirigovala paní Anna Kiszka, dále vystoupil sbor a orchestr CÍRKVE BRATRSKÉ s dirigentem Tadeuszem Danelem, CHÓREK MK PZKO dirigovaný Barbarou Weiser a kapela ŠMYKŇA, sbor HARFA z Bielska-Białej, který vede Anna Ostrowska, a sbor ŠÁRKA pod taktovkou Dagmar Heroutové.
Vystoupila řada sólistů - Władyslaw Czepiec, Beata Czendlik-Šelová, Klemens Słowioczek a Marian Pilch.
Velmi profesionálně, vtipně a pohotově konferovala paní Grażyna Siwek.

Celá tato jedinečná akce dokazuje, že kultura a společenský život byl a je úzce spjat s životem Horní Suché.

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 227/4
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz