Horní Suchá

Oficiální stránky obceneděle 03.12.2023, -4 °CRychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 227/4
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz
 

4. Řezbářský plenér

4. Řezbářský plenér se konal od 21. do 25. července.

Z řezbářů, kteří se účastnili předchozích plenérů, nastoupil Mgr. Čestmír Slíva, známý svými sochami v Havířově. Pro Horní Suchou vytvořil dříve svatou Barboru, umístěnou u obecního úřadu, a svatého Floriána, který stojí u vchodu do areálu hasičské zbrojnice. Letos jeho socha symbolizující manželský svazek zdobí prostranství u Dělnického domu. Druhým byl Ing. Igor Kučera z Vřesiny u Hlučína, jehož totem a „Horník“ jsou umístěny v areálu KHD. Letos vytvořil znak Horní Suché, který své místo teprve zaujme. Nově se zapojil pan Adam Balajka, Dis., který přijel z Kyjova a vytvořil „Vodníka“, který bude umístěn na ostrůvku pod obecním úřadem. Pan Pavel Herák z Orlové, jehož „Mořská panna“ je postavena v areálu Domova seniorů, se účastnil rovněž poprvé. Velmi potěšující byla účast MgA. Roberta Bučka, Ph.D., jenž pro Horní Suchou už vytvořil plaketu Jerzyho Kantora a bysty Marie Glázrové a Bronislava Poloczka. Všechna tři díla byla loni instalována v prostorách Dělnického domu. Na letošním plenéru ztvárnil „Rodinku“, která je umístěna při vstupu do areálu Domova seniorů. Šestým řezbářem se letos stal pan Jaroslav Pavlas, správce „Domečku“ KHD, jehož obrazy, řezbářská díla a makety důlních štol zdobí sál „Domečku“. Vytvořil „koryto“ s názvem klubu, které bude sloužit jako žardiniéra a bylo umístěno před vchod do „Domečku“.
Během celého plenéru mohli návštěvníci vedle práce řezbářů obdivovat na výstavce ručních prací i zručnost členů klubu.

Na přípravě a realizaci 4. ŘEZBÁŘSKÉHO PLENÉRU odpracovali dobrovolníci z řad členů KHD 700 hodin. Plenér navštívilo 250 návštěvníků. Mezi hosty byli zástupci Klubu Kobiet a Klubu Chłopa, přišel se podívat předseda KKH pan Machálek, předseda Koordinačního výboru důchodců OKD pan Bajtek, z Magistrátu města Havířova přijeli primátor pan Zdeněk Osmanczyk s chotí a paní Pospíšilová z Odboru sociálních věcí. Z Obecního úřadu Horní Suchá se dostavila na kolech v rámci kontroly obce téměř cela rada v čele se starostou Ing. Janem Lipnerem a místostarostou panem Josefem Žerdíkem. Atmosféra plenéru byla neopakovatelná a přísliby účasti řezbářů na další ročník velmi potěšující.

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 227/4
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz