Horní Suchá

Oficiální stránky obce


Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz
 

Aktualizace žádosti o sepsání nájemní smlouvy na byt

Obec  Horní Suchá

Aktualizace žádosti o sepsání nájemní smlouvy na byt – upozornění.
 
Od 1.1.2016 platí nové  podmínky pro příjem a vedení žádostí o byt. Podmínky byly sepsány do materiálu pod názvem  „Zásady Obce Horní Suchá pro přijímání a vedení žádostí v evidenci žadatelů o obecní byt  a pro výběr uchazečů o obecní byt“.  Z uvedených zásad vyplývá, že žádostí jsou vedeny v seznamu žadatelů o obecní byty, po dobu jednoho kalendářního roku. Pokud tedy žadatel do data 31. 1.následujícího roku neoznámí  na adresu  Obecního úřadu Horní Suchá stanovisko, že i nadále trvá na své žádosti, bude ze seznamu žadatelů vyřazen.


Aktualizaci  žádosti o byt je možné provést  do 31. 1. 2019 osobně, vždy v úřední dny pondělí a středu od 8,00 – 11,30 hod. a od 12,30 – 16,30 hod., v případě, že se v těchto termínech nemůžete dostavit, můžete si domluvit jiný termín telefonicky na čísle 596 420 170. Aktualizovat žádost můžete  i jiným způsobem,  a to písemně dopisem,  datovou zprávou (do datové schránky) nebo e-mailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem na adresu Obce Horní Suchá.  Po uplynutí termínu  31. 1. 2019, budou všechny žádosti občanů, kteří svou žádost neaktualizovali, vyřazeny z evidence.
 
 Věra Kývalová, tel. 596 420 170

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz