Horní Suchá

Oficiální stránky obceneděle 13.06.2021, 12 °CRychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz
 

Charita Český Těšín opět běží na pomoc!

V loňském roce uvedla Charita Český Těšín projekt s názvem Grantík, ve kterém letos pokračujeme. Posláním Charity je pomoc potřebným a Grantík je jedním z nástrojů, pomocí kterého chceme toto poslání naplňovat. Jedná se o systém minigrantů osobám s postižením. O příspěvek mohou zažádat fyzické osoby české státní příslušnosti bez omezení věku (u dětí žádá jejich zákonný zástupce) žijící v domácím prostředí s trvalým bydlištěm na území působnosti Charity Český Těšín, tedy i Vaší obce. Finanční příspěvek bude poskytnut do výše 10 000 Kč, a to výhradně jako spolufinancování nákupu materiálu nebo služeb souvisejících bezprostředně s překonáváním bariér v běžném životě.

O způsobu podání žádosti a dalších informacích se můžete dovědět více na webu Charity Český Těšín nebo na telefonním čísle 730 816 774.

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz