Horní Suchá

Oficiální stránky obceneděle 03.12.2023, -4 °CRychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 227/4
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz
 

Do konce 2. světové války

Stručná historie obce v datech

Do konce 2.světové války

1920
Rozdělení Slezska mezi Československo a Polsko, hranici stanovila řeka Olše.Založení organizace „Polskie Stowarzyszenie Robotnicze Oświatowo Gimnastyczne Siła“

1921
Založen svaz krojovaných horníků. Založena v obci česká obecná škola, česká a polská mateřská škola

1924
Založen pro občany české národnosti tělocvičný spolek „Sokol“. Odhalen pomník padlých občanů Horní Suché v 1. světové válce

1925
Položen základní kámen pro českou školní budovu

1927
Otevřena měšťanská škola (česká)

1928
Založena „Dělnická tělocvičná jednota“ (DTJ)

1930
Slavnostní otevření školní budovy pro polskou měšťanku

1931
Založen polský sportovní klub „Lechia“ (PKS). Založen český sportovní klub Horní Suchá (ČSK).

1936
Založení místní Slezské matice osvěty lidové.Založen český Hasičský sbor. Slavnostní otevření hasičské zbrojnice

1938
Příchod polské armády s cílem připojit k Polsku Těšínské Slezsko

1939
1.9. okupace německou armádou. Gestapo zatklo 35 osob ve věku od 14 do 60 let. 25 občanů odvedli do koncentračních táborů

1940
Spojení 3 obcí (horní, Prostřední a Dolní Suchá) v jednu administrativní jednotku – Suchá (Suchau) se sídlem v Prostřední Suché

1944
Na místě bývalého obecního tržiště (dnes Park Hrdinů) bylo veřejně popraveno 5 občanů polské národnosti

1945
3. 5. osvobození obce sovětskou armádou
 

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 227/4
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz