Horní Suchá

Oficiální stránky obceneděle 24.09.2023, 13 °CRychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 227/4
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz
 

Důstojné centrum obce Horní Suchá

 
Důstojné centrum obce Horní Suchá - CZ.1.10/4.1.00/03.00703
 

V rámci projektu Důstojné centrum obce Horní Suchá došlo k realizaci stavebních úprav ulice Centrum a ulice Sportovní v Horní Suché.

Hlavním záměrem byla výstavba poměrně rozsáhlé reprezentativní pěší zóny s dlážděnými plochami doplněnými drobnou architekturou. V rámci stavebních úprav byl rekonstruován povrch vozovek a chodníků včetně jejich odvodnění, došlo k vybudování nových 52 parkovacích míst (z toho 3 jsou ZPO) a byl instalován nový moderní mobiliář (lavičky, odpadkové koše, stojany na kola). V rámci stavebních úprav došlo rovněž k výstavbě splaškové a dešťové kanalizace, dále byly provedeny přeložky nadzemního elektrického vedení, vedení O2 a veřejného osvětlení do země. Díky tomu bylo možno odstranit nevzhledné betonové sloupy. Dále byla v rámci úprav centra provedena zásadní proměna pomníku padlých, který je nyní důstojným místem pro každoroční slavnost kladení věnců. Prostor památníku spojuje s parkem nová dřevěná lávka, která je přirozenou dominantou revitalizovaného parku. Parkem prochází také část cyklostezky, která má v budoucnu navazovat na síť cyklostezek. Krom úprav vlastního parku byla provedena v rámci projektu také výsadba stromů, keřů, trávníků a květin. 

         

                     


 

  

 

 

 

 

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 227/4
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz