Horní Suchá

Oficiální stránky obcepátek 08.12.2023, -2 °CRychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 227/4
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz
 

Fedrování s folklorem 2013

 

 

Ohlédnutí za Fedrováním s folklorem

Vynikající tanec, muzika, nádherné kroje. Takové bylo další Fedrování s folklorem, které jsme letos posedmé „odbili‟ v sobotu 21. září v Dělnickém domě.
Již před zahájením koncertoval na několika místech obce skvělý dechový orchestr z družební obce Lubomie, čímž potěšil asi nejvíce obyvatele Domů s pečovatelskou službou u obecního úřadu. Postaral se rovněž o úvod akce společně se členy Kroužku krojovaných horníků a panem Ondřejem Besedou, který zazpíval hornickou hymnu. Z Polska přijel soubor ZPiT Siemianowice, prezentoval hornické tance z okolí Pszczyny a krakovské tance. Pozváni byli i zástupci další družební obce Nižné ze Slovenska - písně a tance ze slovensko-polského pohraničí ukázal soubor Oravan Senior. Publikum mělo letos poprvé příležitost sledovat také židovský folklor, a to v provedení kapely RabiGabi a. G. z Uherského Hradiště s níž vystoupili tanečníci z Hradišťanu. Mezi již tradiční účastníky patřila ostravská Šmykňa, která se specializuje na slovenský folklor. Doprovázela také domácí Chórek. Ten potěšil těšínskými písničkami. Hlavní hvězdou večera byl v druhé části programu Slovenský ľudový umelecký kolektív z Bratislavy. S pásmem nazvaným „Obrázky zo Slovenska“ uchvátil celý sál. Večerem vtipně provázela a čas mezi jednotlivými vystoupeními zpestřovala humornými scénkami moderátorská dvojice Agata Rzymanová a Vojtěch Kadlubiec.
Fedrování se vždy těšilo velké popularitě a i letos tomu nebylo jinak. Zavítali sem milovníci folkloru od nejútlejšího věku, mezi návštěvníky patřili hosté z celého regionu, Polska i Slovenska, kteří se nechali unést krásou lidových a hornických tradic, jež na vysoké úrovni prezentovaly všechny vystupující soubory. Potěšující je, že přišli i v hornických nebo lidových krojích. Akci pořádala Obec Horní Suchá ve spolupráci s MS PZKO Horní Suchá. Podpořila ji Nadace OKD, Skupina ČEZ a řada dalších sponzorů, za což jim srdečně děkujeme. Velký dík patří hlavně všem organizátorům, jak „otcům myšlenky“ Ing. Weiserovi, p. Mračnovi a p. Žerdíkovi, kteří v průběhu roku připravovali program a režii večera, členům MS PZKO podílejících se na akci, Klubu Kobiet MK PZKO, zástupcům Kroužku krojovaných horníků, členům kulturní a sportovní komise, paní Waloszkové a jejímu týmu z Dělnického domu, a řadě dalších dobrovolníků spolupracujících na uspořádání této akce.
Po oficiálním programu pokračovala zábava, a dobrá nálada, hudba a tanec dál zněly Dělnickým domem. 

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 227/4
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz