Horní Suchá

Oficiální stránky obcepátek 30.09.2022, 9 °CRychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz
 

Finanční arbitr

Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními
institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem

 Finanční arbitr je zákonem zřízený orgán, který bezplatně
rozhoduje spory mezi zákazníky (spotřebiteli) a finančními institucemi, a to výlučně na návrh
zákazníka (spotřebitele).

Vzhledem k tomu, že v dnešní době finanční produkty a služby (např. bankovní účty, platební
karty, spotřebitelské úvěry) využívá většina obyvatel, narůstá také počet sporů s poskytovateli
těchto produktů a služeb. Mnoho spotřebitelů však nemá dostatečné informace o svých
právech a možnostech jejich ochrany a prosazování. Hlavním posláním finančního arbitra,
a tedy i hlavním důvodem založení tohoto orgánu, je zajištění rychlého, bezplatného
a efektivního vyřizování sporů mezi občany a finančními institucemi.


Institut finančního arbitra byl v České republice zřízen již k 1. 1. 2003, a to v rámci
harmonizace práva České republiky se zeměmi Evropské unie, pro řešení sporů z platebního
styku. Od 1. 7. 2011 je finanční arbitr příslušný k rozhodování dalších, výše uvedených sporů,
tedy sporů ze spotřebitelského úvěru a kolektivního investování. Finančního arbitra jmenuje
vláda na návrh ministra financí a za výkon své funkce odpovídá finanční arbitr vládě. Úkoly
spojené se zabezpečením činnosti finančního arbitra plní Kancelář finančního arbitra, která je
organizační složkou státu, v jejímž čele finanční arbitr stojí.

Řízení před finančním arbitrem se zahajuje na návrh zákazníka (uživatele platebních služeb,
držitele elektronických peněz, spotřebitele ze spotřebitelského úvěru a spotřebitele z fondu
kolektivního investování). Návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem lze podat
písemně poštou, v elektronické podobě (e-mailem opatřeným zaručeným podpisem nebo
prostřednictvím datové schránky), osobně, resp. ústně do protokolu v sídle Kanceláře
finančního arbitra. K usnadnění podání návrhu je na stránkách finančního arbitra k dispozici
formulář - http://www.finarbitr.cz/cs/financni-arbitr-formulare-ke-stazeni.html, včetně
vzorově vyplněného formuláře návrhu.
Občané se mohou na finančního arbitra obracet také s dotazy, které se týkají jeho činnosti.

Informační leták zde.

Návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem.
 

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz