Horní Suchá

Oficiální stránky obceneděle 13.06.2021, 12 °CRychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz
 

Humanitární sbírka

Diakonie Broumov

Sociální družstvo Diakonie Broumov ve spolupráci s Obecním úřadem Horní Suchá a Sborem Církve bratrské vyhlašuje

H U M A N I T Á R N Í     S B Í R K U

 
Ø     letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
Ø     lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
Ø     látek(minimálně 1m2, prosíme nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Ø     domácích potřeb - nádobí bílé i černé, skleničky
                            (vše nepoškozené)
Ø     vatových a péřových přikrývek, polštářů a dek
Ø     hraček - nepoškozené a kompletní
Ø     nepoškozené obuvi (dámské, pánské, dětské)
Ø     menších funkčních elektrospotřebičů
 
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
lyžařské boty; oděvy z umělých vláken (silon, nylon, dederon);
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů, nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí, znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční

dne:               16. 10. 2015      8-12 hod a 13-17 hod
                                                 a
                      17. 10. 2015       8-14 hod
místo:           Sbor církve bratrské, ul. Těrlická, č. p. 353

 
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se transportem nepoškodily.

Děkujeme za Vaši pomoc.

Bližší informace podá OÚ tel: 596 420 292
Sbor Církve bratrské tel: p. Delong 736 221 097

nebo dispečink Diakonie Broumov – 224 316 800, 224 317 203(fax).

 
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům u nás i v zahraničí a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce.
Více na www.diakoniebroumov.org

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz