Horní Suchá

Oficiální stránky obceneděle 13.06.2021, 12 °CRychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz
 

Informace k uzavírce cyklotrasy podél řeky Olše i Odry (Racibórz-Chotěbuz)

Začátek uzavírky u vjezdu na cyklostezku vpravo za mostem na silnici I/56 (modrý obloukový most na vjezdu do Karviné od Ostravy).

Aktuální informace ke změně termínu uzávěrky

Na členské schůzi SMOOK  konané dne 22.9.2015 byla diskutována uzavírka cyklotrasy z důvodu Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice (viz informace týkající se předmětné uzavírky zveřejněné níže). Dle původního sdělení měla být cyklostezka uzavřena 10.11. 2015.
 
Na základě informace hlavního dodavatele fy Firesta, realizující výše zmíněnou stavbu, publikujem aktuální informaci k termínu uzavírky. Část cyklotrasy bude uzavřena koncem příštího týdne tj. 20.11.2015.  Uzavírka bude začínat  u vjezdu na cyklostezku vpravo za mostem na silnici I/56 (modrý obloukový most na vjezdu do Karviné od Ostravy). Konec uzavírky bude u historického obloukového mostu v areálu lázní Darkov.
Optimalizace trati Český Těšín-Dětmarovice, část v km 332,200-333,076

Informace k uzavírce cyklotrasy

Firma Firesta a.s. bude jako zhotovitel provádět rekonstrukci železniční trati včetně mostu přes řeku Olši v Karviné Dárkově. Stávající mostní konstrukce bude v celém rozsahu demontována. Z toho důvodu bude stavební činnost (zejména při zakládání opěr OP4) v prostorové kolizi s cyklostezkou.
Na schůzce konané dne 15.9.2015 se zástupcem společnosti Firesta Ing. Martinem Mohlerem jsme byli informováni o kolizi s provozem cyklostezky během výstavby. V prostoru založení opěry OP02 dojde při zakládání a výkopech nové základové jámy k dočasnému rozebrání cyklostezky a to pod mostem asi 10 m na každou stranu od hran mostních konstrukcí. Z tohoto důvodu bude nutná úplná uzavírka cyklostezky.
Termín uzavírky:
  • Začátek uzavírky cca 10. až 15.11.2015
  • Konec uzavírky je plánován na 30.11.2016
Uzavírka bude začínat u vjezdu na cyklostezku vpravo za mostem na silnici I/56 (modrý obloukový most na vjezdu do Karviné od Ostravy). Konec uzavírky bude u historického obloukového mostu v areálu lázní Darkov. Na začátku i konci uzavírky bude provedeno přehrazení komunikace pomocí betonového svodidla Jersey výšky 1,10 m a délky 4,00 m. U vjezdu i výjezdu bude osazena mapa s vyznačením objízdné cyklotrasy.

Objízdná cyklotrasa povede po ulicích U Řeky, Lešetínská, dále po Komunikaci I/59 ( v prostoru nového modrého mostu na vjezdu do Karviné), odbočuje vlevo na ulice Nový dvůr, Lipiny, Samoty, Stonavská (kom. 4687) a ulice Svornosti, kde objízdná trasa končí za mostem Sokolovských hrdinů.

Se zhotovitelem stavby byla v rámci koordinace stavby a provozu na cyklostezce domluvena pravidla:
Staveništní dopravo pro výměnu železničního mostu (stavba) nebude využívat pro příjezd na staveniště cyklotrasu. Doprava bude po železnici a po přilehlých komunikacích.
Po dobu realizace hlavních, tzn. rizikových prací, bude cyklotrasa uzavřena v úsek od obloukového mostu Sokolovských hrdinů v Dárkově po sjezd z/na ul. Ostravskou. Stezka bude na těchto místech zahrazena (zhotovitel projedná s Povodím Odry) a osazena tabulemi s vyznačením objízdné trasy. V terénu bude objízdná trasa značena několika směrovníky.

Z podkladů firmy Firesta a.s. sestavil Česlav Valošek


Mapa ke stažení zde.

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz