Horní Suchá

Oficiální stránky obceneděle 13.06.2021, 12 °CRychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz
 

Informace k volbám

Informace pro občany o vydávání občanských průkazů pro volby do Zastupitelstva MSK

Informace pro občany o vydávání občanských průkazů pro  volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje ve dnech  7.10.-8. 10.2016 a do Senátu Parlamentu České republiky (týká se pouze občanů Horních Bludovic) ve dnech 7.10. - 8.10.2016 a v případě 2.kola ve dnech 14.10.-15.10.2016
 
   
Magistrát města Havířova   může vydávat ve dnech 8.9. – 8.10.2016 občanské průkazy bez strojově čitelných údajů zároveň se žádosti o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, jestliže občan potřebuje vydat občanský průkaz ve lhůtě kratší než 30 dnů v souvislosti s výkonem volebního práva. Takto vydané občanské průkazy mají platnost 1 měsíc ode dne jejich vydání.
 
K vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů z důvodu ztráty, odcizení, poškození, zničení nebo skončení platnosti občanského průkazu  je občan povinen předložit dosavadní občanský průkaz (nemůže-li tento OP předložit je povinen doložit  potvrzení o OP) a 2 fotografie.
 
V případě výše uvedených důvodů se vybírá správní poplatek 100,- Kč dle položky 8 písm. f) sazebníku  zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 
Žádosti o vyhotovení občanských průkazů budou přijímány  a rovněž již vyhotovené občanské průkazy budou předávány v přízemí budovy C Magistrátu města Havířova v následujících hodinách:
 
 
v pátek                7. 10. 2016 od 8.00 hod. do  22.00 hod.
v sobotu              8. 10. 2016          od 8.00 hod. do  14.00 hod.
 
a pro občany Horních Bludovice (v případě 2. kola do Senátu)
 
v pátek                14. 10. 2016 od 8.00 hod. do 22.00 hod.
v sobotu              15. 10. 2016 od 8.00 hod. do 14.00 hod.
 
 

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz