Horní Suchá

Oficiální stránky obcečtvrtek 19.05.2022, 5 °CRychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz
 

Informace klientům dodavatelů poslední instance

MPSV


Ministerstvo práce a sociálních věcí reaguje na mimořádnou situaci, kdy stále ještě velkému množství zákazníků hrozí odpojení od plynu nebo elektřiny.

Vzhledem k bezprecedentnímu nárůstu cen energií na velkoobchodních trzích, ke kterému došlo na podzim uplynulého roku, ztratili někteří dodavatelé energií schopnost dostát závazkům vůči svým zákazníkům. Dotčení zákazníci tak ze dne na den ztratili svého původního dodavatele a ze zákona přešli pod dodavatele poslední instance (dále jen „DPI"). S těmito dodavateli byla ve spolupráci s resortem Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstvem průmyslu a obchodu dohodnuta mimořádná spolupráce. Jde o potřebu řešit urychleně situaci těch zákazníků, kteří v režimu DPI stále zůstávají. V polovině dubna totiž hrozí všem, co doposud nemají uzavřenou standardní smlouvu o odběru, neoprávněný odběr energií a tím pádem následné odpojení od dodávky plynu a elektřiny.

Domácnosti, které jsou takto ohroženy, budou přímo kontaktovány pracovníky Úřadu práce ČR s cílem upozornit je na možnosti řešení jejich situace a pomoci ze strany státu. Mezi osobami, které dosud v režimu DPI zůstávají, mohou být ti nezranitelnější z našich občanů. Úřad práce ČR je připraven udělat v tomto ohledu maximum, aby podchytil co největší počet těch, kteří se mohou v důsledku odpojení od energií ocitnout v hmotné nouzi. Aktuálně se jedná o přibližně 6000 odběratelů plynu, celkově asi 30 000 odběratelů elektřiny a plynu.
S ohledem na výše uvedené jsme byli požádáni o spolupráci informovat o této skutečnosti občany dosud nereagující na nastalou mimořádnou situaci, kdy dotčeným klientům hrozí bezprostřední přerušení dodávek energií. Jedná se mnohdy o zcela nekontaktní osoby, a to i přesto, že DPI se snaží vyvinout maximum úsilí se s nimi spojit. Řada klientů si neumí v dané situaci poradit nebo vůbec netuší, že se mohou svou nečinností dostat do problémů.

Odpojení od dodávky dodavatele poslední instance se můžete vždy vyhnout, musíte ale svou situaci aktivně řešit, komunikovat a především včas uzavřít novou smlouvu. Pokud aktuálně nemáte dost prostředků na úhradu záloh, spojte se co nejrychleji s dodavatelem poslední instance a svoji situaci řešte. Vždy je možné se obrátit na úřad práce, který nabízí více způsobů pomoci s vysokými cenami energií.


Bližší informace k vyřešení této obtížné situace:

Informativní leták, který shrnuje základní možnosti pomoci v případě, že se daný klient dostane v důsledku skokového zdražení energií nebo odpojení od jejich dodávky do finanční tísně.
 
Informační leták Úřadu práce ČR o možnostech pomoci v rámci nepojistných sociálních dávek.
 
 
Čerpáno ze žádosti MPSV o spolupráci v souvislosti s energetickou krizí.

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz