Horní Suchá

Oficiální stránky obce


Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz
 

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

ČEZ Distribuce a.s.Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Horní Suchá, které se bude konat:

Dne Od Do
15.10.2018 7:30 15:30

15.10.2018 (07:30 - 15:30) - plánovaná odstávka č. 110060618239

Horní Suchá - Horní Suchá

Lesní
341/18 parc.č. 2966/12
Trojanovská
1352/3a 446/3
26.10.2018 (07:30 - 16:00) - plánovaná odstávka č. 110060618301

Horní Suchá - Horní Suchá

6. srpna
1159/25 1160/27 1243/20a 133/22 1333/29 1355/22b 1355/VE 1394/31a 31 334/29 342/33 875/20 907/23
Horní Suchá
parc.č. 2967/20
Hornosušská
1041/VO
Lesní
1175/14 1210/1 1311/5 1313 1407/13 1432/2a 341/18 390/4 43/16 44/2 445/6 514/12 910/10 parc.č. 2966/12 parc.č. 2967/7
Modrá
1362/1 1406/2 parc.č. 2967/5
Přímá
1307/4 1310/1 865/3 parc.č. 3028/2
Rekultivační
314/1
Trojanovská
1244/8a 1352/3a 1466/12 41/4 41/A 4 42/8 446/3 474/1 487/2 87/5 880/6 parc.č. 2967/3
Zelená
1009/37 1010/39 1011/41 1323/29a 1325/29d 1327/29B 1327/29E 1391/18 45/31 46/35 48/43 754/20 758/33 870/16 923/22
Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.


Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.


Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.
 

 
ČEZ Distribuce, a. s. 

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz