Horní Suchá

Oficiální stránky obce


Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz
 

Informace o volbách do Evropského parlamentu 2019


Občan jiného členského státu Evropské unie, který má právo volit a projeví svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území obce Horní Suché a není veden v dodatku stálého seznamu  voličů Obecního úřadu Horní Suchá,  podá  nejpozději  40  dnů  před   dnem  voleb (tj. do 14.04.2019) žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu za předpokladu, že druhý den voleb  dosáhne 18-ti  let a je po dobu nejméně 40 dnů před dnem voleb přihlášen k trvalému nebo  přechodnému pobytu na území obce Horní Suché.

Občan jiného členského státu Evropské unie, který je veden v dodatku seznamu voličů Obecního úřadu Horní Suchá a projeví vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu, podá u Obecního úřadu Horní Suchá žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

V obou případech se občan jiného členského státu dostaví osobně a prokáže se platným průkazem totožnosti. Pro tyto občany bude dne 14.04.2019  od 12,00 do 16,00 hodin zajištěna na Obecním úřadě v Horní Suché služba v kanceláři matrika. Bližší informace u p. Korecké (tel. 596 420 299). 

 
Zájemci o práci ve volební okrskové komisi se mohou ještě přihlásit osobně
v kanceláři p. Korecké nebo telefonicky (tel. č. 596 420 299), kde jim budou sděleny bližší informace.

         

 

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz