Horní Suchá

Oficiální stránky obce


Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz
 

Informace o výpůjčce a následné darování domovního kompostéru

Obec Horní SucháV současné době probíhá v naší obci bezúplatná zápůjčka kompostérů. Všichni zájemci o kompostér, kteří si podali „Žádost o výpůjčku a následné darování domovního kompostéru“ (dále jen „Žádost“) jsou postupně vyzývání (e-mailem nebo prostřednictvím pošty) k podpisu smlouvy a k převzetí kompostéru.
Je všeobecně známo, že jen z trávy se kompost nevytvoří, do kompostu je nutno přidávat i další složky – větvičky, kuchyňský biologicky rozložitelný odpad atd. Pro zdárné založení kompostu poskytne Obec Horní Suchá zájemcům o kompostéry „štěpku“, kterou je možné přidat do kompostéru při zakládání kompostu.

Rovněž upozorňujeme ty občany, kteří si ještě o kompostér nepožádali, a mají o něho zájem, že mohou podat žádost do 30. 9. 2017. Žádost je nutné doručit na Obecní úřad Horní Suchá. Můžete si ji vyzvednout  na Obecním úřadu v Horní Suché, vždy v úřední dny nebo je k dispozici na webových stránkách obce v záložce – Obecní úřad – „Žádosti a formuláře ke stažení“.
.
Věra Kývalová, tel. 596 420 170, kyvalova@hornisucha.cz

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz