Horní Suchá

Oficiální stránky obceneděle 24.09.2023, 15 °CRychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 227/4
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz
 

Kladení věnců 2014

Důstojným pietním aktem byla v sobotu 3. 5. – v den výročí osvobození Horní Suché od německých okupantů – v Parku hrdinů uctěna památka padlých Hornosušanů. I přes nepřízeň počasí byla účast občanů hojná.

V průvodu, v jehož čele hrála do pochodu dechová hudba HASIČANKA, kráčeli zástupci všech společenských organizací, vedení obou škol, členové skautského oddílu, hornosušští pamětníci a další hosté. Starosta obce Ing. Jan Lipner ve svém projevu poděkoval všem přítomným za účast a podotkl, že si velmi váží toho, že i když se to v současné době „nemusí“, přesto si občané uvědomují důležitost této piety a podporují ji svou účastí. Připomněl i současnou napjatou situaci ve východní části Evropy s přáním klidného života bez násilí. S krátkým programem vystoupil pěvecký sbor ŠÁRKA.

Při horkém čaji, kávě a výborných koláčcích, které napekly členky KLUBU KOBIET, pak akce pokračovala v sále domu PZKO besedou s pamětníky. Byla to příležitost pro nečekaná setkání a přátelské rozhovory. 

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 227/4
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz