Horní Suchá

Oficiální stránky obcestředa 06.12.2023, -1 °CRychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 227/4
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz
 

Kladení věnců - 3. května 2013

 Obec Horní Suchá

I přes nepříznivé počasí se 3. května před 15. hodinou, v den 68. výročí osvobození Horní Suché, začali scházet u sochy sv. Barbory na ulici Sportovní zástupci všech společenských a politických organizací, členové skautského oddílu se svými vedoucími, žáci a učitelé obou základních škol a další občané. V čele průvodu, který pak zcela zaplnil prostranství Parku hrdinů i přilehlé uličky, šli představitelé obce, zástupci Sboru dobrovolných hasičů, Kroužek krojovaných horníků a zástupci Klubu hornických důchodců.

Všichni přítomní pak květinami a tichou vzpomínkou vzdali poctu padlým hornosušským občanům v době 2. světové války.

Jak zdůraznil místostarosta obce pan Josef Žerdík ve svém projevu, neměly by být tyto oběti nikdy zapomenuty. Jsou symbolem vlastenectví i pro příští generace.      

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 227/4
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz