Horní Suchá

Oficiální stránky obce


Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz
 

Konec svozu bioodpadu z černých pytlů


Od 7. 9. 2018 dojde ke změně v systému svozu biologicky rozložitelných komunálních odpadů (dále jen BRKO). Tento odpad bude od tohoto termínu svážen jen z hnědých nádob, které byly v měsíci srpnu rozvezeny k rodinným a finským domkům na území obce Horní Suchá. 

Svoz BRKO bude probíhat jak obvykle, to je ve vegetačním období 1 x týdně, pak 1 x měsíčně, vždy v pátek. Harmonogram pravidelného svozu BRKO naleznete na webových stránkách obce na adrese www.hornisucha.cz/kalendar-svozu-odpadu.

Hnědá nádoba musí být přistavena k vývozu v 6,00 hod. ráno. K uvedenému datu, to je od 7. 9. 2018, bude ukončen svoz černých pytlů.  Černé pytle můžete využít pro převoz bioodpadu na sběrný dvůr, již jen ve vlastní režii.

Do zahrádkářských osad bude přistaveno přiměřené množství nádob na BRKO. Občanům, kteří vlastní samostatné zahrady nebo rodinné domky, kde není nikdo trvale přihlášen k pobytu, budou předány nádoby na bio po té, co předloží na Obecním úřadě v Horní Suché doklad o zaplacení odpadu za rok 2018, nesmí rovněž dlužit za odpady za předešlá období.

Věra Kývalová, tel. 596 420 170

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz