Horní Suchá

Oficiální stránky obce


Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz
 

KoronavirusKterá opatření aktuálně platí, najdete na webových stránkách Vlády ČR zde.Senioři nově nakoupí od 8 do 10 hodin

Vláda změnila čas vyhrazený pro nákup seniorů na dobu mezi 8. a 10. hodinou ranní. Úprava platí od úterý 24. března.  Vyhrazený čas pro nákupy seniorů a ZTP nad 50 let se týká pouze prodejen nad 500 metrů čtverečních.Vláda zavedla povinnost nosit ochranné prostředky a vyčlenila seniorům čas pro nakupování potravin

Na zasedání vlády ve středu 18. března 2020 byla přijata další krizová opatření, která jsou platná od čtvrtku 19. března až do odvolání. V dopoledních hodinách mezi 10.-12. hodinou se zakazuje přítomnost osobám v prodejnách potravin s výjimkou osob starších 65 let věku. Dále je zavedena povinnost nosit při pohybu a pobytu na všech místech mimo bydliště ochranné prostředky dýchacích cest. Vláda také zakázala přijímat nové pacienty za účelem poskytování lázeňské péče.

Vláda ČR nařizuje všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.
V maloobchodních prodejnách potravin v čase mezi 10.-12. hodinou je umožněna přítomnost pouze osobám starším 65 let věku a majitelům a zaměstnancům provozovatele prodejny nebo osobám v obdobném poměru. Ostatním osobám se přítomnost v uvedeném čase zakazuje.

Od 19. března 2020 platí mimořádné opatření pro poskytovatele zdravotních služeb, kteří poskytují lázeňskou léčebně rehabilitační péči. Tímto opatřením se zakazuje přijímat nové pacienty. S ohledem na fakt, že se v tomto případě nejedná o poskytování akutní ani neodkladné péče, nehrozí nebezpečí z prodlení.
Vláda schválila také zpřísnění podmínek pro přeshraniční pracovníky tzv. pendlery. Musí omezit pohyb na území České republiky na nezbytně nutné minimum.
Vláda ČR rozhodla v neděli 15. března 2020 o zákazu volného pobytu osob na území celé České republiky.

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5. a 6. ústavního zákona č. 110/198 Sb., o bezpečnosti České republiky vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaný jako SARS CoV-2 na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) az e) a §, 6 zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení §, 5 písm. c) a 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. 

23. března 2020 vláda prodloužila účinnost tohoto opatření do 1. dubna 2020 do 6.00 hod. 


I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti.
b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými
c) cest nezbytně nutných k obstarání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hgienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata, včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, využívání nezbytných a bankovních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot.
d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu,
e) cest do zdravotnických zařízení, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých
g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti vnitřního pořádku a řešení krizové situace, zajištění i ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče včetně dobrovolnické činnosti, duchovní péče, veterinární péče, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury nezbytné pro obstarávání základních služeb obyvatel, pobyt v přírodě a parku, zásobování a rozvážkové služby,
h) cest zpět do místa svého bydliště;
i) pohřbu;
II. nařizuje
a) Osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejnosti na dobu nezbytně nutnou a pohybovat se v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I písm. a) až h),
b) Omezit kontakt s jinými osobami na nezbytně nutnou míru
III. doporučuje
a) Zaměstnavatelům
1. Využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště,
2. Podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě
3. Omezit činnosti, které nejsou nezbytné pro provoz zaměstnavatele
b) Zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu),
c) Využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,
d) Osobám zajišťujícím služby podle bodu I písm. g) omezit přímý kontakt se zákazníky.Ministerstvo zdravotnictví přijalo mimořádná opatření podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jímž k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.
 
Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz