Horní Suchá

Oficiální stránky obcepátek 08.12.2023, -2 °CRychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 227/4
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz
 

Místní poplatky za psy a komunální odpad - Mgr. Horáková

Přiznání k místnímu poplatku ze psů:  ve formátu (.pdf)


Odhlášení psa

Hlášení změny k poplatku ze psů

Žádost o vrácení místního poplatku - psi

Sazba a splatnost místního poplatku ze psů 2023

 

Přiznání k místnímu poplatku za komunální odpad:  ve formátu (*pdf)


Přihlášení k místnímu poplatku (vlastníka stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba)

Žádost o vrácení místního poplatku - odpady

Sazba a splatnost místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 2023ÚHRADA MÍSTNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2023
                          


Číslo účtu Obce: 4221791/0100, variabilní symbol (každý poplatník má přidělen svůj variabilní symbol, pod kterým je identifikovaná jeho platba) Vám sdělí paní Horáková telefonicky nebo e-mailem. Specifický symbol pro platbu ODPADŮ je 1340, specifický symbol pro platbu za PSY je 1341. 


V hotovosti je možno provést úhradu od 2. 1. 2023 na Obecním úřadě Horní Suchá (I. poschodí, kancelář vpravo), a to každý úřední den, tj. v pondělí a ve středu, v úředních hodinách upravených dle aktuálního nařízení vlády. Přineste si prosím drobné.
 

Mgr.  Horáková, tel. 596 420 292, horakova@hornisucha.cz 
 

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 227/4
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz