Horní Suchá

Oficiální stránky obceneděle 24.09.2023, 15 °CRychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 227/4
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz
 

Nedávná minulost a současnost

Stručná historie obce v datech

Nedávná minulost a současnost

1947
Založení místní organizace PZKO (Polský svaz kulturně osvětový) a SMP (Sdružení polské mládeže)

1952
Sloučení fotbalových sportovních klubů ČSK a PKS Lechia

1956
Zahájení výstavby Dolu Suchá-Stonava

1957
Otevření české a polské mateřské školy v části obce Podolkovice. Stavba nové dvoukolejové železniční tratě z Vítkovic přes Horní Suchou do Českého Těšína

1959
Otevření kulturního domu dolu „František“

1960
Oslavy 150. výročí školství v Horní Suché

1961
Slavnostní otevření nové české základní školy na ulici Těrlické

1975
V rámci integrace byla obec Horní Suchá připojena k městu Havířovu

1980
Ukončena výstavba sídliště „Chrost“

1983
Na Dole „František“ postaven nový těžní komplex včetně nové těžní věže železobetonové konstrukce. Výstavba v letech 1977-1983. Otevření Smuteční síně

1990
Horní Suchá se stala samostatnou obcí

1991
Zahájení plošné plynofikace obce. Zahájení stavby kanalizačního sběrače obce Horní Suchá

1992
Otevření nové budovy pošty

1993
Otevřena nová školní jídelna v české základní škole

1994
Uvedení do provozu nového zdravotního střediska

1995
Zahájení stavby domu s pečovatelskou službou

1996
Úpravy a zateplení české mateřské školy na ul. Stavební

1997
Nadstavba české základní školy a panelových domů na ulici Chrost

1998
Vybudování „Svatební obřadní síně v ZŠ na ul. Sportovní. Zateplení panelových domů na ul. Chrost

1999
Vybudování parkoviště u české ZŠ na ul. Těrlické a úprava prostranství před OÚ a Svatební obřadní síní

2000
Nadstavba a zateplení panelových domů čp. 1179-1181 na ul. Lokalitní. Oprava mostu přes Sušanku v ul. Centrum

2001
uskutečnil se výkup pozemků pod obecními komunikacemi ukončena plynofikace na ulici Stonavské a Brigádnické provedena rekonstrukce veřejného osvětlení

2002
volby do obecního zastupitelstva – starostou obce znovu zvolen ing. Jan Lipner rekonstrukce komunikací rekonstrukce chodníků bytová výstavba: - nástavba panelových domů na sídlišti Chrost,včetně zateplení domů - 9 bytů přestavba bývalé polské mateřské školy na byty - 5 bytů rekonstrukce veřejného osvětlení v rámci všech etap rekonstrukce rozvodných sítí prováděných SME

2003
kolaudace již druhého domu s pečovatelskou službou – 11 bytů kolaudace nástavby 11 bytů nad mateřskou školou na ul.Stavební

2004
27.7. kolaudace Sportovní haly na ul.Těrlické – největší investiční akce v dějinách obce (cca 30 mil.Kč)
 

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 227/4
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz