Horní Suchá

Oficiální stránky obcepátek 08.12.2023, -2 °CRychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 227/4
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz
 

Obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška obce Horní Suchá o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (číslo právního předpisu 3/2023)

Obecně závazná vyhláška obce Horní Suchá o místním poplatku ze psů (číslo právního předpisu 2/2023)

Obecně závazná vyhláška obce Horní Suchá o regulaci provozování hazardních her (číslo právního předpisu 1/2023)

Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2006 o závazné části územního plánu obce Horní Suchá

Obecně závazná vyhláška obce Horní Suchá č. 3/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně jeho biologicky rozložitelné složky a nakládání se stavebním odpadem na území obce Horní Suchá

Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 o stanovení školského obvodu mateřských škol

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o stanovení školského obvodu základních škol

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku omezením hluku

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezuje veřejná prostranství, na nichž se zakazuje konzumace alkoholickcýh nápojů

Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál  herní místo lokálního herního systému

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 k zabezpečení veřejného pořádku regulací používání zábavní pyrotechniky

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2003 o místním poplatku ze vstupného

Obecně závazná vyhláška obce Horní Suchá č. 1/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně jeho biologicky rozložitelné složky a nakládání se stavebním odpadem na území obce Horní Suchá

Obecně závazná vyhláška č. 2/2009, o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany ...

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009,  požární řád obce Horní Suchá

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ...

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006, regenerace kolonie finských domků Horní Suchá Podolkovice

 

 
NEPLATNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY:


Obecně závazná vyhláška obce Horní Suchá č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška obce Horní Suchá č. 3/2019, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška obce Horní Suchá č. 1/2019, o regulaci provozování hazardních her

Obecně závazná vyhláška obce Horní Suchá č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 3/2006, o závazné části územního plánu obce Horní Suchá

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místním poplatku ze psů 

Obecně závazná vyhláška  obce Horní Suchá č. 4/2011, kterou se stanoví místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje, interaktivní videoloterní terminály a technická hrací zařízení povolovaná podle § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 3/2009 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku omezením hluku

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění , využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje konzumace alkoholických nápojů

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj,  koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně jeho biologicky rozložitelné složky a nakládání se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška č. 4/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatků ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Horní Suchá

Obecně závazná vyhláška č. 6/2003, kterou se mění OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování ....

Obecně závazná vyhláška č. 4/2003 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 2/2003, o místním poplatku ze vstupného

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, o místním poplatku za provoz systému shromažďování....


 

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 227/4
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz