Horní Suchá

Oficiální stránky obceneděle 24.09.2023, 13 °CRychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 227/4
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz
 

Obecní úřad

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu.

V čele obecního úřadu stojí starosta.

Obecní úřad
a) v oblasti samostatné působnosti
    1. plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce,
    2. pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti;
b) v oblasti přenesené působnosti obce vykonává státní správu s výjimkou věcí, které patří do působnosti zastupitelstva obce, rady obce a zvláštních orgánů obce, případně komisí;
c) rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zvláštního zákona. 34)

34) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 

 

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 227/4
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz