Horní Suchá

Oficiální stránky obce


Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz
 

Oprava Těšínské ulice v Havířově „Bludovický kopec“

Havířov

Řidiči pozor - 12. srpna začíná oprava Těšínské ulice v Havířově „Bludovický kopec“.

Ředitelství silnic a dálnic Ostrava bude realizovat plošnou opravu vozovky silnice č. I/11, ul. Těšínská v úseku od křižovatky s ulicí 17. listopadu a ulicí Na Nábřeží po okružní křižovatku s ulicemi Padlých hrdinů a Na Záguří (okružka na „Bludovickém kopci“). Oprava se netýká okružní křižovatky na „Bludovickém kopci“. Oprava bude rozdělena na dvě hlavní etapy.

1. etapa od 12. 8. 2019 do 20. 9. 2019
Úsek od křižovatky ulic 17. listopadu, Na Nábřeží po křižovatku ulic Frýdecká, Okrajová.
Bude provedena hloubková sanace vozovky včetně podkladních vrstev. Práce budou probíhat vždy po polovinách komunikace, kdy bude vždy zachován na jedné polovině obousměrný provoz. Vjezd a výjezd na autobusové nádraží a k nákupní zóně bude pomocí přesypů provizorně zachován. V době od 12. 8. 2019 do 1. 9. 2019 nebude umožněn vjezd a výjezd na ul. Karolíny Světlé, která bude v tomto období s obousměrným provozem. Obslužnost bude zajištěna ze směru od ulice Myslbekova. Taktéž bude provizorně zachována průjezdná autobusová zastávka v přímém směru na Český Těšín a opačně.

2. etapa od 14. 8. 2019 do 1. 9. 2019 souběžně s prováděnou 1. etapou
Úsek od křižovatky ulic Frýdecká, Okrajová včetně, po okružní křižovatku na „Bludovickém kopci“.
Bude provedeno frézování obrusné vrstvy vozovky za omezeného provozu. Tato etapa bude rozdělena na úsek od křižovatky ulic Frýdecká, Okrajová po křižovatku s ul. U Stružníku včetně a od křižovatky s ul. U Stružníku po okružní křižovatku na „Bludovickém kopci“. Pokládka asfaltové vrstvy bude prováděna za úplné uzávěry úseku ul. Těšínské od křižovatky Frýdecká, Okrajová včetně, po křižovatku s ulicí      U Stružníku, včetně o víkendu 24. a 25. 8. 2019. Současně s touto úplnou uzávěrou budou uzavřeny místní komunikace ulice Frýdecká, Okrajová, U Stružníku, Zámečnická, Jurije Gagarina, Rodinná s výjimkou dopravní obsluhy.
Další pokládka asfaltové vrstvy bude prováděna za úplné uzávěry úseku ul. Těšínské od křižovatky s ul. U Stružníku po okružní křižovatku na „Bludovickém kopci" o víkendu 31. 8. a 1. 9. 2019. Současně s touto úplnou uzávěrou budou uzavřeny místní komunikace ulice Údolní, Borová, Na Grůni, Strmá, Hraniční, U Jednoty s výjimkou dopravní obsluhy. Průjezd autobusů a záchranného systému bude zajištěn a řízen světelným zařízením.

Po celou dobu opravy, to je od 12. 8. do 20. 9. 2019 budou vypnuty semafory na světelně řízené křižovatce ulic Těšínská, Na Nábřeží, Národní třída, 17. listopadu, na křižovatce ulic Těšínská, Okrajová, Frýdecká a uzavřen světelně řízený přechod na ulici Těšínská u autobusového nádraží.
Světelně řízená křižovatka ulic Těšínská, U Stadionu, (k nákupní zóně) bude vypnuta od 12. 8. do 2. 9. 2019.
Po celou dobu provádění prací bude umožněn průjezd ulicí Přátelství.

Řidiči by měli dbát zvýšené pozornosti a respektovat dopravní značení a pokyny pracovníků zhotovitele.
Investorem opravy je Ředitelství silnic a dálnic Ostrava, zhotovitelem Skanska a. s., divize Morava, povolení vydává Krajský úřad MS kraje.Čerpáno dne 12.08.2019 z webových stránek Magistrátu města Havířov.

Věra Kývalová, 596 420 170
 

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz