Horní Suchá

Oficiální stránky obceneděle 13.06.2021, 12 °CRychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz
 

Opravy komunikací

Obec Horní Suchá


Oprava komunikace ul. 6. srpna od ul. Zelené
Stavební práce bude provádět fa JUBAR PLUS CZ s.r.o. vybrána ve výběrovém řízení a to v předpokládaných termínech od 06/2021 do 10/2021. Vše podstatné, např. termín dopravní uzávěry části komunikace, od ul. Zelené po křižovatku ul. 6. srpna s ul. Přímou, bude uvedeno na informační tabuli stavby. Pro osobní a nákladní dopravu, bude provoz omezen úplnou uzávěrou a zákazem vjezdu. Úprava komunikace bude občas v takové kvalitě, že bude možný přechod i přejezd. Nedoporučujeme však podnikat taková dobrodružství důvodu bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, bude to vždy na vlastní zodpovědnost a zároveň by to bylo úmyslným porušením dopravních omezení a řádně vyznačených zákazů.
 

Rekonstrukce komunikace ul. Brigádnická, včetně odvodnění
V současné době je prováděna rekonstrukce MK Brigádnická. Stavbu provádí fa PORR a.s., pracoviště Ostrava. I u této stavby jsou všechny podstatné informace, včetně informace o omezení dopravy, uvedené na informační tabuli stavby. Stavba bude ukončena 12/2021.
Vzhledem k tomu, že trasa rekonstrukce komunikace vede v zastavěné části obce, upozorňujeme rovněž i u této stavby, že i přesto, že úprava komunikace v průběhu stavby je občas v takové kvalitě, že bude možný přechod i přejezd, nedoporučujeme toto podnikat z výše uvedených důvodů.


Omezení a uzavírka v lokalitě finské kolonie
Z důvodu realizace stavebních úprav MK v lokalitě finské kolonie, informujeme občany o dopravním omezení v ulicích dle přiložené mapky. Stavební práce a případné uzavírky budou probíhat v termínu od 1. 6. do 23. 12. 2021, dle harmonogramu prací stavební firmy STRABAG a.s. Objízdné trasy nebudou stanoveny. Harmonogram prací je k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě v kancelářích silničního správního úřadu a investic. Žádáme všechny účastníky provozu v dané lokalitě o dodržování bezpečnosti.
Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz