Horní Suchá

Oficiální stránky obce


Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz
 

Otevření MŠ a úhrada školného

 
Dne 14. 5. 2020 rozhodla Rada obce Horní Suchá o opětovném otevření mateřských škol v obci od 18. 5. 2020 a současně ukládá ředitelům škol jejich provoz obnovit nejpozději od 25. 5. 2020.

Pro snížení finanční zátěže rodin rozhodla Rada obce Horní Suchá dne 14. 5. 2020, že do konce školního roku 2019/2020, to je do 31. 8. 2020 se nebude v mateřských školách a školních družinách zřízených Obcí Horní Suchá platit školné.
 
Bc. Iveta Martiníková

 

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz