Horní Suchá

Oficiální stránky obcestředa 07.06.2023, 15 °CRychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 227/4
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz
 

Pomáháme 30 let

Charita Český Těšín


Letos uplyne přesně 30 let od vzniku Charity Český Těšín. K oficiálnímu založení Charity došlo dne 21. 3. 1993 olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem, tehdy pod názvem Farní charita Český Těšín. V roce 2001 došlo ke změně názvu organizace na Charitu Český Těšín, jak ji známe dnes.
 
První aktivitou byl sběr obnošeného šatstva pro sociálně potřebné a bezdomovce. Mezi prvními sociálními službami, které Charita svým klientům v Českém Těšíně začala poskytovat, bylo zázemí pro matky s dětmi v Domově pro matky v roce 1996. Na základě potřebnosti veřejnosti vznikla v průběhu dalších let řada nových služeb: pobytové a ambulantní služby pro seniory, preventivní služby, terénní a zdravotní služby nebo doplňkové služby. Začátky byly velmi těžké a z důvodu rozvoje se tyto služby během let měnily, ať už z hlediska své působnosti, názvu nebo adresy. Neměnnou po celou dobu však zůstávala jistota, že Charita je tady pro všechny, kteří ji potřebují.
 
K dnešnímu dni má Charita Český Těšín celkem 10 služeb ve více než 20 obcích a neustále rozšiřuje svou síť poskytovaných služeb. 130 zaměstnanců poskytuje profesionální a laskavou pomoc více než 1600 klientům ročně. Nedílnou součástí organizace jsou dobrovolníci, kteří ochotně věnují svůj volný čas pomoci druhým a tímto společně se zaměstnanci naplňují poslání Charity od prvopočátku.
 
„Již teď probíhají přípravy k oslavám 30. výročí Charity, na které se můžete těšit v říjnu. Budeme rádi, když toto výročí oslaví všichni, kteří s námi ušli alespoň kousek té třicet let dlouhé cesty a pomohli nám dojít tam, kde stojíme dnes. Je zřejmé, že nemůžeme všem poděkovat osobně, proto chceme uspořádat v Hnojníku 11. října v 15 hodin děkovnou mši svatou za všechny lidi, kteří s námi byli a jsou.“, říká Ing. Monika Klimková, ředitelka Charity Český Těšín.
 
„Tímto bychom chtěli poděkovat všem, o které se naše organizace opírá – zaměstnancům, dobrovolníkům, koledníkům, dárcům a spolupracujícím organizacím. Díky jejich podpoře můžeme také pomoci těm, jejichž životní cesta není zrovna jednoduchá.“
 

Alina Humel, propagační pracovník
Poradenství pro pečující a seniory

I přesto, že Charitní poradna pro rodinu – seniory a pečující a Charitní poradna pro finanční a právní tíseň byly sloučeny v jednu Charitní poradnu, poradenství pro pečující osoby a seniory zůstává zachováno.
  • Má se Váš rodinný příslušník vrátit z nemocnice a Vy nevíte, zda se o něj budete umět postarat a jak se na péči o svého blízkého připravit?
  • Potřebujete poradit, na co vše máte při péči nárok a nevyznáte se v systému sociálních dávek? Potřebujete pomoci s výběrem anebo způsobem použití kompenzační pomůcky?
  • Jste v seniorském věku a potřebujete poradit s péčí a nabídkou sociálních služeb?
Pokud jste na některou z výše uvedených otázek odpověděli ANO, neváhejte a obraťte se na sociální pracovnici Charitní poradny, která se na danou problematiku specializuje. Sociální pracovnice, poradkyně pro seniory a pečující, je k dispozici osobně na adrese Hrabinská 458/33 v Českém Těšíně, a to v úterý od 8 do 14 hod a v pátky od 8 do 14 hod anebo na telefonním čísle: +420 604 926 780 či e-mailu: petra.kniezkova@ceskytesin.charita.cz. Po předchozí telefonické domluvě, je možné poradenství poskytnout i u Vás v domácnosti.

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 227/4
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz