Horní Suchá

Oficiální stránky obceneděle 24.09.2023, 14 °CRychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 227/4
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz
 

Povinné informace

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a
dle vyhlášky č. 442/2006 Sb. kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, v platném znění
 

1. Název Obec Horní Suchá
2. Důvod a způsob založení Postavení a působnost upravuje zákon č.128/2000 o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů.
3. Organizační struktura

organizační schémazastupitelstvorada a starostavýbory a komise

Příspěvkové organizace:

  • Základní škola a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 969, Horní Suchá
  • Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 407, 735 35 Horní Suchá
4. Kontaktní spojení

ID datové schránky: w3cbd55

4.1. Kontaktní poštovní adresa Sportovní 227/4
735 35 Horní Suchá
4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Sportovní 227/4 
735 35 Horní Suchá
4.3. Úřední hodiny  pondělí a středa:  8.00 - 11.30 hod., 12.30 - 17.00 hod.
4.4. Telefonní čísla  596 425 645, 596 425 646
4.5. Čísla faxu -
4.6. Adresa internetové stránky  www.hornisucha.cz
4.7. Adresa e-podatelny  sekretariat@hornisucha.cz
4.8. Další elektronické adresy  
5. Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení: Základní běžný účet Komerční banka, a. s. – pobočka Karviná
4221791/0100 
(pro správní poplatky, místní poplatky, pronájmy 
pozemků, pokuty…)

depozitní účet pro složení kauce za byty : č. účtu 43-4500170207/0100

6.  IČ 00575917
7.  DIČ CZ00575917
8. Dokumenty  -
8.1. Seznamy hlavních dokumentů  
8.2. Rozpočet schválené rozpočty obce
8.3. Účetnictví účetní závěrky
9. Žádosti o informace žádosti o poskytnutí informace, dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení
10. Příjem žádostí a dalších podání
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

Informace k podání
11. Opravné prostředky  
12. Formuláře žádosti a formuláře
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací návody pro řešení životních situací - portal.gov.cz
14. Předpisy -
14.1 Nejdůležitější používané předpisy  
14.2 Vydané právní předpisy vyhlášky a nařízení obce
15. Úhrady za poskytování informací -
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací sazebník úhrad za náklady spojené s poskytováním informací
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací  
16. Licenční smlouvy  
16.1. Vzory licenčních smluv  
16.2 Výhradní licence  
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. výroční zprávy
18. Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Zveřejnění poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

Informace o zpracování osobních údajů.
 

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 227/4
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz