Horní Suchá

Oficiální stránky obceneděle 03.12.2023, -4 °CRychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 227/4
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz
 

Před 1. světovou válkou

Stručná historie obce v datech

Před 1.světovou válkou

1305
První historická zmínka o Suché. Suchá utrumque, obojí: Horní (Superior) i Dolní (Inferiori) v listináři osad Těšínska „Liber fundations episcopatus Vratislaviensis“

1490
Těšínský kníže Kazimír II (1452-1528) z rodu Piastů získal Horní Suchou

1572
Václav Bees koupil jižní část Horní Suché. Postavil dřevěnou hřbitovní kapli evangelickou

1674
Václav Harrasowskki von Harras se stal majitelem severní části Horní Suché. V roce 1680 postavil novou kapli zasvěcenou svatému Václavu

1770
Karel Rusecki von Eyvann odkoupil severní a jižní část Horní Suché..

1780
Východní a jižní část koupil těšínský měšťan Weeber, pak šlechticové von Karel Troil, Jan Borkowski, Antoni Starzyński

1805
Severní část obce koupil hrabě Jan Larisch.

1810
Založena první škola ve starém dvoře

1832
Hrabě Jindřich Larisch postavil cukrovar

1835
Stavba zděné katolické kaple

1838
Postavena nová zděná školní budova

1843
Odhalen pomník svatého Jana Nepomucena

1864
Josef Dostal, první starosta obce v letech 1864-1873.Přestavba římskokatolického kostela

1867
Horní Suchá obdržela svolení na samostatnou farnost

1870
Postaven litinový kříž v části obce Podolkovice. Významná kulturní památka

1873
Zrušení místního cukrovaru

1883
Založena místní polská kulturní a osvětová organizace „Kółko Katolicko-Lodowo-Rolnicze i Oświaty“

1903
Otevřena polská čtyřtřídní školní budova (červená).Založen polský spolek dobrovolných hasičů

1904
Dokončení adaptace budovy bývalé polské školy na úřadovnu obecního úřadu

1907
Slavnostní otevření Dělnického domu

1910
Hr. Jindřich Larisch postavil cihelnu na svahu zvaném Žabňa

1911
Zahájení výstavby Dolu „František“.Založen občany polské národnosti Tělocvičný spolek „Sokol“

1913
Založena místní kulturní a osvětová organizace „Macierz szkolna“.Do provozu byla uvedena železniční trať Těšín-Kunčice
 

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 227/4
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz