Horní Suchá

Oficiální stránky obceneděle 24.09.2023, 13 °CPrůmyslová zóna

Průmyslová zóna František

V roce 1911 bylo v Horní Suché na Karvinsku započato s výstavbou černouhelného dolu, nazvaného po tehdejším panovníku“ František“. Když z něj v polovině roku 1999 vyjel poslední
vozík uhlí a šachta, která ho po dobu své existence vytěžila miliony tun, dávala práci tisícům lidí a zásadním způsobem změnila tvář obce byla uzavřena, zdálo se, že potenciál tohoto místa je již vyčerpán. Nyní, v roce 2010, v předvečer jeho stého výročí se však ukazuje, že opak je pravdou. Po uzavření dolu totiž obec Horní Suchá, tváří v tvář vysoké nezaměstnanosti a hrozbě vytvoření zdevastovaného areálu plného nezvladatelných zlodějů železa, převzala iniciativu a začala usilovat o přeměnu starého dolu na moderní průmyslovou zónu.

Horní Suchá byla první samosprávou v Čechách, která si tuto zátěž naložila na svá bedra a prozatím zřejmě jedinou, která své snažení dotáhla do zdárného konce. Vzhledem k výše uvedenému to rozhodně neměla jednoduché - nebylo od koho „opisovat“ a učit se, pro majetkový převod dolu na obec a spolufinancování rekonstrukce areálu ze státního rozpočtu bylo nutno dokonce změnit několik zákonů. Nutno zdůraznit, že stát byl k obému velice vstřícný. Od roku 2002 byly státním podnikem Diamo prováděny nákladné demoliční práce, v roce 2005 byl areál bezúplatně převeden na obec a v roce 2009 skončily práce na výstavbě infrastruktury za cca sto milionů Kč, kde investorem bylo Ministerstvo financí ČR z prostředků na revitalizaci Moravskoslezského kraje po hornické a hutní činnosti. Na výstavbě nové průmyslové haly a celkové rekonstrukci bývalé správní budovy se podílely také strukturální fondy EU.

V roce 2010 je v Průmyslové zóně František zaměstnáno na tři sta lidí v opravených nebo nově postavených objektech, které zabírají cca 1/3 areálu. Pokud tedy podnikatelé, kteří mají pronajatý jeho zbytek (je zde více než 25 firem), zdárně uskuteční své záměry, bude zřejmě reálná počáteční vize, kterou bylo vytvoření zhruba jednoho tisíce pracovních míst. Již nyní však přestává být provoz průmyslové zóny pro obec ztrátový, roční náklady i výnosy se ustálily shodně na částce okolo pěti milionů Kč. Důležitá je také skutečnost, že tohoto bylo dosaženo na stávajících, průmyslem již zdevastovaných pozemcích a nedošlo k záboru nových zelených ploch. Díky tomu také byla Průmyslová zóna František 26. října 2010 v Anežském klášteře v Praze vyhlášena vítězem kategorie „Brownfield roku“. Tuto soutěž každoročně pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu a Agentura CzechInvest jako součást slavnostního oceňování „Investora roku“ a „Podnikatelské nemovitosti roku“.

Lze tedy důvodně předpokládat, že v roce 2011 to bude v areálu staré šachty opět vypadat podobně jako před sto lety. Stane se, opět jako v minulém století, místem činorodé práce a budovatelského úsilí lidí, kteří vytvářejí hodnoty k prospěchu svému i budoucích generací.