Horní Suchá

Oficiální stránky obceneděle 24.09.2023, 13 °CRychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 227/4
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz
 

Slavnostní otevření investičních akcí

V pátek 9. dubna představitelé obce slavnostně přebírali 3  investiční akce. Všechny byly financovány z rozpočtu obce.
Původní asfaltové hřiště u základní školy s polským vyučovacím jazykem nesplňovalo hygienické normy, a proto bylo rozhodnuto o výstavbě nového.
Práce na stavbě byly zahájeny 1. srpna a ukončeny 30. října loňského roku. Zhotovitelem stavby se stala firma DOR-SPORT. Součástí hřiště je i doskočiště pro skok daleký. Sportovní zařízení má sloužit široké veřejnosti.
 
Druhou investiční stavbou byla úprava a rekonstrukce objektu, ve kterém v současné době vyvíjí svou činnost Rodinné centrum Budulínek. Rekonstrukce objektu probíhala v průběhu loňského května až října a obecní pokladnu stála 3 a půl miliónu korun. Zhotovitelem rekonstrukce byla Hornosušská stavební. Součástí prací bylo také zateplení objektu včetně výměny oken za plastová, ale i výměna všech rozvodů elektroinstalace. Kolaudace proběhla v březnu letošního roku.
Budovu čeká v letošním roce další rekonstrukce. Má zde nově vzniknout Vzpěračská škola Oty Zaremby.
 
Stejně jako v mnoha jiných obcí, tak i v Horní Suché vznikla poptávka po malometrážních bytech. Do bytového fondu přibyly další čtyři bytové jednotky. Ty vznikly z bývalého rehabilitačního střediska v suterénních prostorách stávajícího bytového domu na ulici K Prádlu. Rekonstrukce probíhala od října loňského roku do března letošního. Zhotovitelem se stala firma VAPES CE s.r.o.

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 227/4
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz