Horní Suchá

Oficiální stránky obcepátek 08.12.2023, -2 °CStrefa przemysłowa Franciszek

W 1911 roku na terenie gminy Sucha Górna w okręgu karwińskim rozpoczęto budowę kopalni węgla kamiennego, której nadano imię po ówczesnym władcy „Franciszek“. Gdy w połowie 1999 roku ostatni wózek węgla wyjechał na powierzchnię i kopalnia, która w okresie swej eksploatacji wydobyła miliony ton węgla, dawała pracę tysiącom ludzi i w zasadniczy sposób zmieniała kształt gminy, została zamknięta, wydawało się, że wykorzystano już potencjał tego miejsca. Obecnie, w 2010 roku, w przededniu 100-lecia kopalni, okazuje się jednak , że prawda jest zgoła odmienna. Ponieważ po zamknięciu kopalni, gmina Sucha Górna, w obliczu ryzyka dużego bezrobocia oraz zagrożenia niszczenia terenu rojącego się od złodziei metalu, przejęła inicjatywę i dążyła do przemiany byłej kopalni w nowoczesną strefę przemysłową. Sucha Górna była pierwszym samorządem w Czechach, który wziął na własne barki tak ogromne obciążenie i dotychczas jest prawdopodobnie jedyną gminą, która doprowadziła swe cele do pomyślnego końca. Było to jednak bardzo trudne zadanie, ponieważ nie istniały wzory, na podstawie których można było się „uczyć“. Aby dokonać przeniesienia praw własności do byłej kopalni na gminę oraz móc współfinansować odrestaurowanie zakładu ze środków budżetu państwa konieczne było wprowadzenie kilku zmian w obowiązujących przepisach prawa. Należy podkreślić, że państwo nie było sprzymierzeńcem gminy. Od 2002 roku zakład państwowy Diamo dokonał kosztownych robót rozbiórkowych, w 2005 zakład nieodpłatnie przeniesiono do majątku gminy i w 2009 roku skończyły się prace związane z budową infrastruktury o wartości ok. 100 milionów koron. Inwestorem było Ministerstwo Finansów RC ze środków przeznaczonych na rewitalizację Województwa Morawskośląskiego po wygasłej działalności górniczej i hutniczej. Budowa nowej hali przemysłowej oraz generalny remont budynku administracyjnego współfinansowano również z funduszy strukturalnych UE. W 2010 roku w Strefie Przemysłowej Franciszek, w odnowionych lub nowo zbudowanych obiektach zajmujących 1/3 powierzchni strefy, zatrudniono ponad 300 osób. Jeżeli więc przedsiębiorcy wynajmujący resztę powierzchni (jest tu ponad 25 firm) pomyślnie zrealizują swe plany, to rzeczywistością może stać się wizja stworzenia około 1000 miejsc pracy. Już w chwili obecnej eksploatacja strefy przemysłowej przestaje przynosić straty w budżecie gminy, ponieważ roczne koszty i przychody utrwaliły się na poziomie około 5 milionów koron. Bardzo ważny jest również fakt, że wszystkie powyższe cele zostały osiągnięte na terenach poprzemysłowych i nie doszło do wchłonięcia terenów zielonych. Dzięki temu, w dniu 26 października 2010 roku w Klasztorze św. Agnieszki w Pradze ogłoszono Strefę Przemysłową Franciszek zwycięzcą w kategorii „Brownfield roku“. Konkurs corocznie ogłasza Ministerstwo Przemysłu i Handlu RC oraz Agencja CzechInvest w ramach współzawodnictwa „Inwestor roku“ oraz „Nieruchomości biznesowe roku“. Możemy więc zakładać, że w 2011 roku obszar byłej kopalni będzie wyglądać jak sto lat temu. Stanie się, jak w minionym stuleciu, miejscem czynnej pracy i dążenia do budowania wartości na rzecz obecnych i przyszłych pokoleń.