Horní Suchá

Oficiální stránky obceneděle 03.12.2023, -4 °CRychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 227/4
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz
 

Stručné dějiny školství v Horní Suché

V roce 1810 se začala psát historie školství v Horní Suché. Podezděná dřevěná chalupa v tzv. starém dvoře byla první budovou školy v obci. Vyučovaly se pouze tři předměty: počty, čtení a zpěv a to pouze v zimním období. V obecní kronice z roku 1820 je zapsáno, že školu navštěvovalo 56 dětí.
Budova dnešního obecního úřadu byla postavena v roce 1838 jako první zděná škola. Až v roce 1869 bylo přistavěno první poschodí – byla to první dvoutřídní škola v obci. Podle záznamu v kronikách ve škole převládala výuka v jazyce „moravském“. Od roku 1870, na žádost obyvatel, se stala vyučovacím jazykem polština, český jazyk byl pouze nepovinným předmětem. Po roce 1880 se povinným jazykem ve škole stala němčina. 
Počet žáků se neustále zvětšoval. Ve školním roce 1905 – 1906 se vyučovalo v šesti třídách a třech paralelkách. 
Po vzniku samostatné Československé republiky, ve školním roce 1921 – 1922 byla otevřena česká obecná škola. Jedna její třída byla v polské obecné škole, druhá v objektu zrušeného cukrovaru. Pro neustávající nárůst žáků bylo nezbytné postavit novou školní budovu. Podařilo se to v roce 1926. do nově postavené budovy školy usedlo do lavic 160 žáků. „Stará škola“ v Horní Suché dnes slouží potřebám Policie ČR.
V roce 1920 navštěvovalo polskou školu v Horní Suché 630 žáků. Také zde nastaly problémy s vysokými počty žáků a situaci vyřešilo postavení „Jubilejní polské měšťanské školy“ v roce 1930.
Začátek 2. světové války znamenal konec českého i polského školství v obci. Obě školy byly v roce 1939 přejmenovány na „Volksschule“ a „Leo Schlagetter Schule“. Začátkem roku 1945 – od ledna do května – obě školy zabrala německá armáda.
Svobodného a demokratického vzdělávání se mládež v obci dočkala až po osvobození.
Rok 1948 odstartoval nekonečné školské reformy, obecná škola byla přejmenovaná na národní, měšťanskou školu vystřídala střední škola. Školskou reformu „dovršila“ v roce 1951 Nejedlého „jednotná škola“. 
Přesto v roce 1961 byla v obci postavena nová budova školy pro více než 500 žáků na ulici Těrlické.
Základní devítiletá škola s vyučovacím jazykem polským získala v roce 1961 celou „žlutou“ budovu školy do vlastní správy. Od tohoto roku se v ní učili žáci druhého stupně, zatímco žáci prvního stupně chodili do „červené“ budovy. Od roku 1982 do polské školy v Horní Suché dojíždět i žáci z okolí, z Těrlicka, Albrechtic, Stonavy, Havířova a Karviné.
Nejvýznamnější novodobou změnu v českém i polském školství v obci přinesl listopad 1989 – nové vyučovací osnovy a metody přinesly možnost vzdělávat mladou generaci v duchu humanity a demokracie. Ukázat, jak toho školství v obci využilo, bude pro generace příští.
Od roku 1991 přešly školy pod správu Obecního úřadu v Horní Suché, od 1.1.2003 jsou školy v právním subjektu, jako příspěvkové organizace je zřizuje Obecní úřad v Horní Suché.

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 227/4
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz