Horní Suchá

Oficiální stránky obce


Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz
 

Úplná uzavírka místní komunikace ul. 6. srpna – místo uzavírky - od odbočky k parkovišti u hřbitova po křižovatku ulic Šikmá – 6. srpna 

V termínu od poloviny měsíce srpna do konce roku 2019 bude úplně uzavřena místní komunikace ul. 6. srpna v úseku od odbočky na parkoviště u místního hřbitova po křižovatku ulic Šikmá a 6. srpna. Důvodem uzavírky je realizace výstavby chodníků podél ul. 6. srpna v daném úseku.
Po dobu jednoho dne bude v uvedeném termínu uzavřena místní komunikace 6. srpna od křižovatky ulic Hornosušská – 6. srpna až po křižovatku ulic Šikmá – 6. srpna, z důvodu pokládky finální vrstvy při opravě komunikace. Objízdná trasa povede po ul. 6. srpna – ul. Grabovščok – ul. U Vodojemu. Občané, kteří bydlí v uzavřeném úseku, budou o této akci blíže informováni firmou, která akci provádí.
 
Věra Kývalová, tel. 596 420 170, kyvalova@hornisucha.cz

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz