Horní Suchá

Oficiální stránky obcepátek 30.09.2022, 8 °CRychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz
 

Úřední deska

84/2022 Posuzování vlivů záměru "Zařízení k využívání odpadů-jedlých olejů a tuků" zastavení řízení

26.09.2022, 15:10 Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy

Trafin Oil, a.s.

83/2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

24.09.2022, 21:37 Kategorie: Ostatní

82/2022 Záměr prodeje části pozemku parc.č 1780/4 - orná půda v k. ú. Horní Suchá

21.09.2022, 14:50 Kategorie: Záměry pronájmu a prodeje obecního majetku

81/2022 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

15.09.2022, 10:24 Kategorie: Ostatní

6.10.2022

80/2022 Oznámení zahájení řízení - umístění dopravního značení

15.09.2022, 10:02 Kategorie: Ostatní

78/2022 Oznámení o zveřejnění Rozpočtové úpravy č. 2 pro rok 2022

12.09.2022, 08:53 Kategorie: Ostatní

Svazek měst a obcí okresu Karviná.

77/2022 Záměr pronájmu prostoru sloužícího k podnikání v Průmyslové zóně František v Horní Suché.

07.09.2022, 13:43 Kategorie: Záměry pronájmu a prodeje obecního majetku

místností  č.103, 104, 106, 106a) a 106b) v I.NP západního křídla objektu  č. p. 1370/5 v PZF

74/2022 Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí, které se konají ve dnech 23. a 24.9.2022, v jazycích národnostních menšin

30.08.2022, 11:15 Kategorie: Ostatní

73/2022 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce

30.08.2022, 11:10 Kategorie: Ostatní

71/2022 Záměr budoucího prodeje části pozemků

24.08.2022, 15:56 Kategorie: Záměry pronájmu a prodeje obecního majetku

par.č. 1055/1 a 1055/76 v Průmyslové zóně František

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz