Horní Suchá

Oficiální stránky obce


Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz
 

Úřední deska

69/2019 Rozhodnutí - Veřejná vyhláška

16.08.2019, 08:08 Kategorie: Ostatní

Zařízení k využívání odpadů - jedlých olejů a tuků provozované společností TRAFIN OIL, a.s. provozovna v Průmyslové zóně František v obci Horní Suchá

68/2019 Dražební vyhláška (Roman Foltyn)

13.08.2019, 10:41 Kategorie: Ostatní

Zateplení objektu Těrlická 1257 v Horní Suché

07.08.2019, 11:04 Kategorie: Ostatní

61/2019 Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 306/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace

08.07.2019, 09:27 Kategorie: Záměry pronájmu a prodeje obecního majetku

60/2019 Záměr pachtu

03.07.2019, 13:30 Kategorie: Záměry pronájmu a prodeje obecního majetku

pozemek parc. č. 1780/7 - orná půda v k. ú. Horní Suchá

59/2019 Záměr pachtu

03.07.2019, 13:28 Kategorie: Záměry pronájmu a prodeje obecního majetku

pozemek parc. č. 908/5 - orná půda v k. ú. Horní Suchá

43/2019 Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu SMOOK za rok 2018

20.05.2019, 14:22 Kategorie: Ostatní

včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018, zprávy o inventarizaci a zápisu z kontrolní komise  SMOOK

24/2019 Smlouva o poskytnutí dotace

15.05.2019, 11:22 Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy

dle dotačního programu Spolufinancování kulturních a sportovních akcí v o obci Horní Suchá na rok 2019

Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Horní Suché z.s.

23/2019 Smlouva o poskytnutí dotace

15.05.2019, 11:16 Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy

dle dotačního programu Spolufinancování kulturních a sportovních akcí v o obci Horní Suchá na rok 2019

Macierz szkolna w Suchej Górnej, pobočný spolek

22/2019 Smlouva o poskytnutí dotace

15.05.2019, 11:12 Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy

dle dotačního programu Spolufinancování kulturních a sportovních akcí v o obci Horní Suchá na rok 2019

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Suchá

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz