Horní Suchá

Oficiální stránky obce


Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz
 

Úřední deska

21/2020 Rozhodnutí o udělení výjimky ze stavební uzávěry

26.03.2020, 12:28 Kategorie: Ostatní

20/ 2020 Záměr pronájmu

24.03.2020, 11:01 Kategorie: Záměry pronájmu a prodeje obecního majetku

části pozemku parc. č. 3089/4 a parc. č. 3087/11 v PZF

34/2020 Smlouva o poskytnutí dotace

19.03.2020, 13:51 Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy

Spolek Tulipán

18/2020 Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1055/159 v PZF

19.03.2020, 10:52 Kategorie: Záměry pronájmu a prodeje obecního majetku

17/2020 Vyhlášení nouzového stavu

16.03.2020, 14:30 Kategorie: Ostatní

31/2020 Smlouva o poskytnutí dotace

11.03.2020, 15:59 Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy

TJ Depos Horní Suchá, z.s.

32/2020 Smlouva o poskytnutí dotace

11.03.2020, 15:53 Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy

Sportovní klub vzpírání Oty Zaremby Horní Suchá, z.s.

33/2020 Veřejnoprávní smlouva

11.03.2020, 15:48 Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy

o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratné finanční výpomoci na předfinancování výměny kotlů v rámci "Kotlíkových dotaci v Moravskoslezském kraji - 3. výzva"

16/2020 Mimořádná opatření - onemocnění COVID-19

11.03.2020, 15:38 Kategorie: Ostatní

15/2020 Oznámení o zahájení pořízení úplné aktualizace Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působnosti Havířov

11.03.2020, 15:06 Kategorie: Ostatní

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz