Horní Suchá

Oficiální stránky obce


Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz
 

Úřední deska

16/2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Opatření obecné povahy

26.02.2019, 11:10 Kategorie: Ostatní

Oprava komunikace ul. Vilová 4.3.2019-31.8.2019

14/2019 Usnesení o určení času elektronického dražebního jednání (Renáta Homolová)

25.02.2019, 14:46 Kategorie: Ostatní

13/2019 Usnesení o nařízení dražebního jednání (Renáta Homolová)

25.02.2019, 14:35 Kategorie: Ostatní

12/2019 Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku (Naďa Stankovičová)

25.02.2019, 14:22 Kategorie: Ostatní

11/2019 Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Horní Suchá

21.02.2019, 13:08 Kategorie: Ostatní

28. 2. 2019

10/2019 Oznámení o konání veřejného licitačního řízení

28.01.2019, 16:12 Kategorie: Ostatní

9/2019 Rozpočtové opatření č. 7/2018/RO

18.01.2019, 12:33 Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy

8/2019 Oznámení o zahájení projednání návrhu zadání "Regulačního plánu finských domků - Horní Suchá - Podolkovice"

18.01.2019, 12:30 Kategorie: Ostatní

7/2019 Rozhodnutí o umístění stavby chodníku

16.01.2019, 16:32 Kategorie: Stavební úřad - oznámení veřejnou vyhláškou

Chodník podél ul. Hornosušské  od ul. 6. srpna po hranici pozemku parc.č. 908/13, k.ú. Horní Suchá

6/2019 Dražební vyhláška (Marek Gabzdyl)

16.01.2019, 14:52 Kategorie: Ostatní

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz