Horní Suchá

Oficiální stránky obce


Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz
 

Úřední deska

58/2019 Oznámení zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání

01.07.2019, 10:26 Kategorie: Stavební úřad - oznámení veřejnou vyhláškou

stavba "Horní Suchá - Dešťová kanalizace do poldru č. 5"

55/2019 Oznámení o zasedání zastupitelstva obce

13.06.2019, 12:29 Kategorie: Ostatní

54/2019 Hromadný předpisný seznam o vyměření místního poplatku za rok 2017

12.06.2019, 15:39 Kategorie: Ostatní

52/2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Opatření obecné povahy

10.06.2019, 14:31 Kategorie: Ostatní

"Horní Suchá. ul. 6. srpna - stavba chodníku"
Termín 13.6.2019 - 31. 12. 2019

51/2019 Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1076/53 v PZF

05.06.2019, 08:21 Kategorie: Záměry pronájmu a prodeje obecního majetku

49/2019 Oznámení zahájení stavebního řízení

05.06.2019, 08:08 Kategorie: Ostatní

Chodník podél ul. Hornosušské od ul. 6. srpna po hranici pozemku parc.č. 908/13, k.ú. Horní Suchá

48/2019 Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů

05.06.2019, 08:01 Kategorie: Ostatní

3.6.2019 - 28.6.2019

47/2019 Návrh závěrečného účtu 2018

04.06.2019, 10:59 Kategorie: Ostatní

46/2019 Rozhodnutí o umístění stavby Územní rozhodnutí

30.05.2019, 13:09 Kategorie: Stavební úřad - oznámení veřejnou vyhláškou

Rekonstrukce komunikace ul. Brigádnická, vč. odvodnění, k.ú. Horní Suchá

45/2019 Opatření veřejné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

22.05.2019, 15:08 Kategorie: Ostatní

Novostavba RD Klajmon, vodovodní přípojka, Horní Suchá, MK ul. Vnitřní

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz