Horní Suchá

Oficiální stránky obcepátek 08.12.2023, -2 °CKontakt

Adres:

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 227/4
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Dane kontaktowe

Urząd Gminy

W skład urzędu gminy wchodzi burmistrz, zastępca burmistrza oraz pracownicy urzędu.
Na czele urzędu gminy stoi burmistrz.

Urząd gminy
a) w zakresie działalności samodzielnej

  1. wykonuje zadania nałożone mu przez Radę Przedstawicieli lub Radę Gminną,
  2. wspiera działalność komisji i zarządów;

b) gmina pełni funkcję jednostki administracji państwowej i wykonuje czynności z związane z przekazanym jej zakresem tego typu działalności, za wyjątkiem spraw należących do kompetencji rady przedstawicieli gminy, rady gminnej oraz nadzwyczajnych organów gminnych, bądź komisji;

c) decyduje o udzielaniu informacji petentom zgodnie z odrębną ustawą. 34)

34) Ustawa nr 106/1999 Sb., o swobodnym dostępnie do informacji.
   

        

Kontakt

Adres:

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 227/4
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Dane kontaktowe