Horní Suchá

Oficiální stránky obceneděle 03.12.2023, -4 °CRychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 227/4
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz
 

Ustavující zasedání zastupitelstva obce 2018-2022

Reportáž

Dne 30. 10. 2018 se v Domě PZKO konalo ustavující zasedání Zastupitelstva obce Horní Suchá pro volební období 2018 až 2022. (dále jen „ZO“). Bylo zahájeno státní hymnou České republiky a jako nejstarší člen zastupitelstva ho vedl p. Evžen Faja.
 
V úvodu složilo všech patnáct členů ZO stanovený slib a mohli se ujmout svého mandátu. Oproti minulému volebnímu období bude zájmy občanů obce hájit šest nových tváří. Nejprve ZO schválilo počet uvolněných členů zastupitelstva a to dva - starostu a místostarostu. Dále byl schválen volební řád, kterým se řídila volba starosty, místostarosty, členů rady a výborů.
 
Veřejným hlasováním byl starostou obce Horní Suchá zvolen Ing. Jan Lipner, který tak obhájil svůj post. Poděkoval p. Fajovi za dosavadní řízení zasedání ZO, všem za důvěru a po předání insignie se ujal řízení zasedání. Dalšímu bodem programu, byla volba místostarosty, zbylých tří členů rady obce a členů čtyř výborů, které ZO zřídilo.
Místostarostou obce byl opět zvolen dosavadní místostarosta pan Josef Žerdík. Dalšími členy Rady obce Horní Suchá, která je pětičlenná, byli zvoleni Ing. Martin Adamiec a Ing. Marian Pilch a Ing. Marian Weiser.

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 227/4
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz