Horní Suchá

Oficiální stránky obceneděle 24.09.2023, 15 °CRychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 227/4
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz
 

Ustavující zasedání zastupitelstva obce pro volební období 2014 - 2018

 
Dne 30. 10. 2014 se konalo v sále Dělnického domu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Suchá. V úvodu složili všichni členové zastupitelstva zákonem stanovený slib a mohli se ujmout svého mandátu.

Ing. Jan Lipner (Sdružení NK Horní Suchá)
p. Josef Žerdík (Sdružení NK Horní Suchá)
Ing. Marian Pilch (Sdružení NK Horní Suchá)
Ing. Martin Adamiec (Sdružení NK Horní Suchá)
Ing. Marian Weiser (Sdružení NK Horní Suchá)
Ing. Petr Chlebik (Sdružení NK Horní Suchá)
Mgr. Jan Zyder (Sdružení NK Horní Suchá)
p. Ivan Marini (Sdružení NK Horní Suchá)
p. Waldemar Wala (Sdružení NK Horní Suchá)
Ing. Karol Siwek (Česká strana sociálně demokratická)
p. Rostislav Krhovjak (Česká strana sociálně demokratická)
p. Halina Žylová (Křesť. demokr. unie-Čs. str. lidová)
MUDr. Nikol Stefaniszeková  (Křesť. demokr. unie-Čs. str. lidová)
p. Evžen Faja (Komunistická strana Čech a Moravy)
p. Jan Charvát (Komunistická strana Čech a Moravy)

Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo počet uvolněných členů zastupitelstva 2, a to starostu a místostarostu. Dále byl schválen volební řád, kterým se řídila volba starosty, místostarosty, členů rady a výborů.
 
Starostou obce Horní Suchá byl zvolen Ing. Jan Lipner, místostarostou obce pan Josef Žerdík. Dalšími členy Rady obce Horní Suchá, která je pětičlenná, byli zvoleni: Ing. Martin Adamiec, p. Evžen Faja a Ing. Marian Pilch.
 
Zastupitelstvo obce Horní Suchá zřídilo Finanční výbor ve složení:
Předseda: Ing. Marian Weiser
Místopředseda: Mgr. Jan Zyder
Členové: p. Evžen Faja, Mgr. Tomáš Folwarczný, Ing. Tomáš Hekera, Ing. Petr Chlebik, p. Halina Žylová
 
Zastupitelstvo obce Horní Suchá zřídilo Kontrolní výbor ve složení:
Předseda: MUDr. Nikol Stefaniszeková
Místopředseda: p. Bronislav Zyder
Členové: Ing. Martin Adamiec, Mgr. Eugenie Kaňová, p. Rostislav Krhovjak, Mgr. Karin Macková, p. Tomáš Rzyman
 
Zastupitelstvo obce Horní Suchá zřídilo Výbor pro národnostní menšiny ve složení:
Předseda: p. Jan Charvát
Místopředseda: JUDr. Evžen Kiedroń
Členové: p. Henryk Malysz, Ing. Danuta Chlup. Ing. Zdeněk Chlup
 
Zastupitelstvo obce Horní Suchá zřídilo Výbor pro životní prostředí ve složení:
Předseda: Ing. Marian Pilch
Místopředseda: p. Václav Zyder
Členové: Mgr. Jarmila Brodová, Bc. Marek Buchta, René Loder, Ing. Dominik Niemiec, Mgr. Renáta Rzymanová, Mgr. Ilona Zydrová

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 227/4
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz