Horní Suchá

Oficiální stránky obceneděle 24.09.2023, 15 °CUstavující zasedání ZO


Ustavující zasedání zastupitelstva obce
 
Dne 21. 10. 2022 se v Dělnickém domě konalo ustavující zasedání Zastupitelstva obce Horní Suchá pro volební období 2022 až 2026. (dále jen „ZO“). Bylo zahájeno státní hymnou České republiky a jako nejstarší člen zastupitelstva ho vedl p. Evžen Faja.
 
V úvodu složilo všech patnáct členů ZO stanovený slib a mohli se ujmout svého mandátu. Oproti minulému volebnímu období bude zájmy občanů obce hájit šest nových tváří. Nejprve ZO schválilo počet uvolněných členů zastupitelstva a to dva - starostu a místostarostu. Dále byl schválen volební řád, kterým se řídila volba starosty, místostarosty, členů rady a výborů.
 
Veřejným hlasováním byl starostou obce Horní Suchá zvolen Ing. Jan Lipner, který tak obhájil svůj post. Poděkoval p. Fajovi za dosavadní řízení zasedání ZO, všem za důvěru a po předání insignie se ujal řízení zasedání. Dalšímu bodem programu, byla volba místostarosty, zbylých tří členů rady obce a členů tří výborů, které ZO zřídilo (viz jejich složení níže.)
Místostarostou obce byl zvolen Ing. Martin Adamiec, který tak převzal „žezlo po dvacetiletém působení na tomto postu“ po panu Josefu Žerdíkovi. Dalšími členy Rady obce Horní Suchá, která je pětičlenná, byli zvoleni Ing. Marian Pilch, Ing. Marian Weiser a pan Josef Žerdík.
 
Zastupitelstvo obce Horní Suchá zřídilo Finanční výbor ve složení:
Předseda: Ing. Marian Pilch
Místopředseda: p. Marek Hradzki
Členové: MUDr. Otakar Jiravský, p. Evžen Faja, p. Josef Žerdík, Mgr. Mariola Weiser, Mgr. Karin Macková, Ing. Tomáše Žyla, Bc. Bronislava Kotula
 
Zastupitelstvo obce Horní Suchá zřídilo Kontrolní výbor ve složení:
Předseda: Ing. et Ing. Jana Sikora
Místopředseda: MUDr. Nikol Stefaniszek
Členové: p. Tomáš Rzyman, Bc. Bogdan Nieszporek, p. Jaroslav Pawlas, p. Lucie Zsibritová, p. Katerzyna Galuszková
 
Zastupitelstvo obce Horní Suchá zřídilo Výbor pro národnostní menšiny ve složení:
Předseda: p. Jan Charvát
Místopředseda: JUDr. Evžen Kiedroń
Členové: p. Marek Kriš, p. Renáta Češková, p. Evžen Faja, p. Karol Markovič, p. Josef Žerdík


Reportáž


Reportáž TV POLAR

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 227/4
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz