Horní Suchá

Oficiální stránky obceneděle 13.06.2021, 12 °CRychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz
 

Uzavírka silnice II/474 – ul. Těrlická – akce: „Oprava povrchu silnice II/474 Horní Suchá, Pacalůvka“.


Prodloužení termínu uzavírky.
 
Obec Horní Suchá obdržela informaci z Magistrátu města Havířova, že z důvodu opravy silnice II/474, ul. Těrlické v katastru obce Horní Suchá,  v úseku od křižovatky ulic Průjezdní a Těrlické směrem na Těrlicko ke křižovatce ul. Těrlické a Padlých Hrdinů, dojde k prodloužení termínu úplné uzavírky a to do 30.11.2016.
 
Z důvodu opravy silnice II/474, ul. Těrlické v katastru obce Horní Suchá,  dojde  v úseku od křižovatky ulic Průjezdní a Těrlické směrem na Těrlicko ke křižovatce ul. Těrlické a Padlých Hrdinů, k úplné uzavírce uvedeného úseku silnice. Rozhodnutí  o  uzavírce vydal Magistrát města Havířova.

Termín uzavírky byl stanoven ode dne 26.9.2016 do 31.10.2016. Uzavřeným úsekem bude umožněn průjezd  linkovým autobusům a vozidlům integrovaného záchranného systému.

Práce bude provádět firma SATES MORAVA spol. s r.o., Železničního vojska 1386, Valašské Meziříčí.  Vjezd na povolení  firmy SATES MORAVA spol. s r.o.  bude  povolen občanům bydlícím ve stavbou dotčené oblasti, kteří nemají jinou možnost příjezdu než po ul. Těrlické a firmě Depos Horní Suchá a.s., která zajištuje svoz odpadu. 

Pro ostatní  řidiče byla stanovena objízdná trasa po silnici II/474 ul. Těrlická –  po silnici II/475 ulice Stonavská –  po silnici III/4749 ul. Hlavní –  po silnici III/4743 ul. Životická (objízdná trasa je vyznačena v přiložené mapce). V rámci uvedené akce bude provedeno frézování stávajícího živičného krytu, následná vysprávka spodní stavby silnice a pokládka nového živičného krytu.
 
Zpracovala: Věra Kývalová, tel. 596 420 170


Mapka objízdné trasy zde.

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz