Horní Suchá

Oficiální stránky obce


Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz
 

Územní plán obce Horní Suchá

MAPOVÝ PORTÁL

Obec Horní Suchá  zpřístupnila svá lokální geografická data prostřednictvím webové aplikace ObčanServer, kde lze vyhledat pozemek nebo budovu pro správní území obce Horní Suchá a konfrontovat s platným Územním plánem obce nebo Ortofotomapou, získat informace o parcele přímým odkazem na stránky ČÚZK, měřit vzdálenosti a obsah ploch, vytisknout připravený náhled mapy nebo náhled exportovat jako obrázek do souboru.

K dispozici je přehledná nápověda, kterou je možné stáhnout zde.

Pro správný běh aplikace postačí libovolný webový prohlížeč a aktuální verze zásuvného modulu Adobe Flash Player.Zpráva o uplatňování územního plánu Horní Suchá - za období 2014 - 2018
Územní plán Horní Suchá - účinný od 12. 5. 2014

  1. Základní členění území
  2. Hlavní výkres
  3. Koncepce dopravy
  4. Koncepce technické infrastruktury
  5. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace
Tabulková část odůvodnění
  • II. B. Grafická část odůvodnění - příloha č. 4
  1. Koordinační výkres
  2. Širší vztahy
  3. Předpokládáný zábor původního fondu

Územní plán obce Horní Suchá je platný od 27. 6. 2006 do 11. 5. 2014


              Grafická část:

 

Územní plán obce Horní Suchá - změna č. 1, platná od 9. 1. 2012 do 11. 5. 2014


              Grafická část:

 

Regulační plán "Regenerace kolonie finských domků - Horní Suchá - Podolkovice - změna č.1, platná od 9. 1. 2012

Grafická část:


                          

 

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz