Horní Suchá

Oficiální stránky obceneděle 03.12.2023, -4 °CRychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 227/4
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz
 

Územní plán obce Horní Suchá

Mapa obce

mapy obce

Obec Horní Suchá  zpřístupnila svá lokální geografická data prostřednictvím webové aplikace  MůjGIS, kde lze vyhledat pozemek nebo budovu pro správní území obce Horní Suchá a konfrontovat s platným Územním plánem obce nebo Ortofotomapou, získat informace o parcele přímým odkazem na stránky ČÚZK, měřit vzdálenosti a obsah ploch, vytisknout připravený náhled mapy nebo náhled exportovat jako obrázek do souboru.


Pro správný běh aplikace postačí libovolný webový prohlížeč a aktuální verze zásuvného modulu Adobe Flash Player.


Zpráva o uplatňování územního plánu Horní Suchá za období 2018-2022


V současné době je území posuzováno podle úplného znění Územního plánu Horní Suchá po vydání Změny č. 1, která byla vydána Zastupitelstvem obce Horní Suché dne 27. 2. 2020, pod č. usnesení 15 a nabyla účinnosti dne 19. 5. 2020.

Územní plán Horní Suché, úplné znění po změně č. 1

Textová část
Grafická část
I.B.1. Výkres základního členění území
I.B.2. Hlavní výkres
I.B.3. Koncepce dopravy
I.B.4. Koncepce technické infrastruktury
I.B.5. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace
I.B.6. Výkresy s prvky regulačního plánu
6.a. Lokalita Stonavská
6.b. Lokalita Chrost
6.c. Lokalita Kouty 1
6.d. Lokalita Kouty 2
6.e. Lokalita Podolkovice
II.B.1. Koordinační výkres
 
 
Změna č. 1 Územního plánu Horní Suchá – účinnost od 19. 5. 2020

Opatření obecné povahy č. 1/2020

Textová část výrok
Grafická část
I.B.1. Výkres základního členění území
I.B.2. Hlavní výkres
I.B.3. Koncepce dopravy
I.B.4. Koncepce technické infrastruktury
I.B.5. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace
I.B.6. Výkresy s prvky regulačního plánu
6.a.Lokalita Stonavská
6.b. Lokalita Chrost
6.c. Lokalita Kouty 1
6.d. Lokalita Kouty 2
6.e. Lokalita Podolkovice
II.B.1. Koordinační výkres
II.B.2. Širší vztahy
II.B.3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu


Zpráva o uplatňování územního plánu Horní Suchá - za období 2014 - 2018
Územní plán Horní Suchá - účinný od 12. 5. 2014

  1. Základní členění území
  2. Hlavní výkres
  3. Koncepce dopravy
  4. Koncepce technické infrastruktury
  5. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace
Tabulková část odůvodnění
  • II. B. Grafická část odůvodnění - příloha č. 4
  1. Koordinační výkres
  2. Širší vztahy
  3. Předpokládáný zábor původního fondu

Územní plán obce Horní Suchá je platný od 27. 6. 2006 do 11. 5. 2014


              Grafická část:

 

Územní plán obce Horní Suchá - změna č. 1, platná od 9. 1. 2012 do 11. 5. 2014


              Grafická část:

 

Regulační plán "Regenerace kolonie finských domků - Horní Suchá - Podolkovice - změna č.1, platná od 9. 1. 2012

Grafická část:


                          

 

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 227/4
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz