Horní Suchá

Oficiální stránky obcepátek 08.12.2023, -2 °CRychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 227/4
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz
 

Veřejná schůze s občany

Obec Horní Suchá / Dělnický dům


Dne 6. 12. 2016 se v 16 hodin v sále Dělnického domu bude konat Veřejná schůze s občany, která se bude týkat zejména úpravy obecního systému nakládání s biologicky rozložitelnými odpady.

Důvod jsem popisoval v předchozím vydání (č. 10) Informátoru. V zásadě jde o bezplatnou zápůjčku kompostéru občanům s následným darováním po uplynutí lhůty pěti let. Uvažujeme o dvou velikostech – cca 1 000 l (1 m3), který by měl stačit na produkci posečené trávy ze zahrady velikosti do 800 m2 a větších – cca 2 000 l u ploch nad tuto výměru. Přímo na schůzi můžete vyplnit jednoduchou žádost o jejich přidělení, s udáním konkrétní velikosti. Cílem této akce, možná v budoucnu doplněné o svoz dalších nádob na tento druh odpadu, tkz. „kompostejnérů“ je úplné odbourávání svozu „černých pytlů“ s biologickým odpadem v obci.
 

Druhým tématem této schůze bude také zjištění zájmu občanů o tkz. „mobilní rozhlas“. Tento systém je vlastně jakousi náhradou veřejného rozhlasu, „komunikační branou“, která umožňuje pět komunikačních kanálů pro vzájemný přenos informací mezi obcí a občany. Jsou to zprávy SMS, zasílané do všech mobilních telefonů, aplikace pro chytré telefony, hlasové zprávy v krizových situacích, e-maily a také možnost hlasové ankety.
 
 
 
Ing. Jan Lipner, starosta obce

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 227/4
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz