Horní Suchá

Oficiální stránky obceneděle 03.12.2023, -4 °CRychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 227/4
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz
 

Veřejné zakázky
Veřejné zakázky malého rozsahu (zadávání mimo režim Zákona o veřejných zakázkách)
rok 2016

 

04/2016
Koncesní dokumentace "Výběr provozovatele (koncesionáře) lokální distribuční sitě elektrické energie v Průmyslové zóně František v Horní Suché

Soubor ke stažení zde

Dodatečná informace č. 1

Příloha č. 4  koncesní dokumentace vzorové čestné prohlášení ve znění dodatečné informace č. 1

Žádost o dodatečnou informaci

Dodatečná informace č. 2
rok 2015

09/2015 
Rada Obce Horní Suchá schválila zadávací dokumentaci pro zadání veřejné zakázky, která bude zadávána podle § 12 zákona 137/2006 o veřejných zakázkách jako veřejná zakázka malého rozsahu pro stavbu „Stavební úprava v prostoru MŠ na ul. Stavební v Horní Suché“.

07/2015
Rada Obce Horní Suchá schválila zadávací dokumentaci pro zadání veřejné zakázky, která bude zadávaná podle § 12 zákona 137/2006 o veřejných zakázkách jako veřejná zakázka malého rozsahu pro stavbu „Odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Horní Suchá – III. etapa – SO 05 ul. Volontérská I a SO 05.1 ul. Volontérská II.

07/2015 
Rada Obce Horní Suchá schválila zadávací dokumentaci pro zadání veřejné zakázky, která bude zadávána podle § 12 zákona 137/2006 o veřejných zakázkách jako veřejná zakázka malého rozsahu pro stavbu „Oprava stávající MK ul. Lesní v Horní Suché – východní část“.

 rok 2014

07/2014
Rada Obce Horní Suchá schválila zadávací dokumentaci  pro zadání veřejné zakázky, která bude zadávána podle § 12 zákona 137/2006 o veřejných zakázkách jako veřejná zakázka malého rozsahu pro stavbu „Autobusový záliv na parc. č. 124/1 v k.ú. Horní Suchá“

07/2014
Rada Obce Horní Suchá schválila zadávací dokumentaci pro zadání veřejné zakázky, která bude zadávána podle § 12 zákona 137/2006 o veřejných zakázkách jako veřejná zakázka malého rozsahu pro stavbu „Rekonstrukce sportoviště u ZŠ a MŠ s polským vyučovacím jazykem v Horní Suché“ a to v následujícím členění:

-              výzva k podání nabídky
-              zadávací podmínky
-              SOD- Obchodní podmínky
Uchazeč může o zaslání výzvy a zadávací dokumentaci požádat elektronicky na adrese sladeckova@hornisucha.cz


06/2014
Rada Obce Horní Suchá schválila zadávací dokumentaci pro zadání veřejné zakázky, která bude zadávána podle § 12 zákona 137/2006 o veřejných zakázkách jako veřejná zakázka malého rozsahu pro stavbu „Odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Horní Suchá – III. etapa – SO 07 lokalita č. 7 ul. Těrlická“ a to v následujícím členění:

-              výzva k podání nabídky
-              zadávací podmínky
-              SOD - Obchodní podmínky

Uchazeč může o zaslání výzvy a zadávací dokumentaci požádat elektronicky na adrese sladeckova@hornisucha.cz 

 

Profil zadavatele

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 227/4
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz