Horní Suchá

Oficiální stránky obceúterý 21.03.2023, 8 °CRychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz
 

Vyhlášení dotačního programu na rok 2020

Obec Horní Suchá

Obec Horní Suchá vyhlásila dne 9. 1. 2020 dotační program „Spolufinancování kulturních a sportovních akcí v obci Horní Suchá na rok 2020“, jehož cílem je spolufinancování projektů za účelem rozvoje kulturní, sportovní, zájmové a umělecké činnosti společenských organizací, spolků a církví v obci Horní Suchá.

Dotační program s podmínkami včetněŽádosti o dotaci z rozpočtu obce Horní Suchá“ je zveřejněn na internetových stránkách www.hornisucha.cz v sekci úřední deska. Žádost si můžete vyzvednout i na sekretariátě obecního úřadu.

Upozorňujeme žadatele, aby věnovali zvýšenou pozornost věcné a formální správnosti žádosti, vypracovali ji dle „Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu obce Horní Suchá“, které nabyly účinnosti dnem 1. 1. 2016 (tyto jsou zveřejněny na webových stránkách obce http://www.hornisucha.cz/dotace) a podmínek vyhlášeného dotačního programu a nezapomněli doložit k žádosti aktuální povinné doklady (viz příloha č. 1 výše uvedených zásad, která byla aktualizována usnesením Rady obce Horní Suchá s účinnosti dnem 6. 1. 2017).

Termín podání žádosti o dotaci je pouze v termínu od 12. 2. 2020 do 21. 2. 2020.   V rámci vyhlášeného dotačního programu je žadatel oprávněn předložit maximálně jednu žádost.


Případné dotazy týkajíce se vyhlášení dotačního programu konzultujte, prosím, včas (na tel. 596 410 756, p. Renáta Slonková).

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz