Horní Suchá

Oficiální stránky obce


Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz
 

Výzva na odstranění pevných překážek a údržbu zeleně u pozemních komunikací


V poslední době u nás v obci přibývají místa, kde se u komunikací objevují nástrahy v podobě větších kamenů, různých sloupků a tyčí. Občané, kteří tyto předměty umístili, si neuvědomují, že tyto předměty mohou představovat i vážná nebezpečí pro cyklisty nebo děti. Tyto „ozdoby“ lemující komunikace rovněž komplikují zimní údržbu, kdy skrytý kámen pod sněhem může poškodit techniku a zranit obsluhu vozidla.

Z tohoto důvodu Obec Horní Suchá, jako vlastník komunikací vyzývá vlastníky nemovitostí, kteří bydlí v blízkosti komunikací, aby odstranili veškeré předměty umístěné na nezpevněných krajnicích vozovky. Jedná se hlavně o kameny, sloupky, kovové tyče atd. Tyto předměty tvoří pevnou překážku a ohrožuji tak bezpečnost na pozemních komunikacích. Obecní úřad Horní Suchá, silniční správní úřad stanovil termín na odstranění překážek do 30. 9. 2019.
Rovněž chceme občany upozornit na údržbu zeleně, kterou si vysázeli před ploty nebo v zahradách v blízkosti komunikací. Přerostlé stromy a keře často zasahují do průjezdního profilu vozovky. V zimním období při zatížení větví sněhem lze očekávat, že se stav ještě zhorší. V rámci zajištění bezpečnosti silničního provozu a ochrany zeleně žádáme občany, aby zajistili odstranění větví, tak aby větve nezasahovaly do průjezdního úseku nebo aby byly minimálně 3,5 m nad vozovkou.

Děkujeme, že na tuto výzvu zareagujete, jedná se o prevenci bezpečnosti nás všech - obzvlášť cyklistů a to hlavně dětí!


Věra Kývalová, tel. 596 420 170, kyvalova@hornisucha.cz

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz